106 కోసం కళాశాలల జాబితా Ba-Bachelor Of Arts లో Bangalore
గురించి తెలుసు అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గం టాప్ కళాశాలలు లో bangalore కొనసాగించినందుకు ba-bachelor of arts లేదా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ లావాదేవీలను / ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు, పరిచయం ఉంది నేరుగా ఆ కళాశాలల్లో చదువుతున్న .. విద్యార్థులు
bangalore ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలు, డిప్లొమాలు మరియు ప్రత్యేక కోర్సులు విస్తృత శ్రేణులకు కళాశాలలు ఉన్నాయి. ba-bachelor of arts ప్రొఫెషనల్ కోర్సు / డిగ్రీ లో 106 ప్రత్యేకమైన కళాశాలలను అన్వేషించాలని మీరు కోరుకుంటే, మీకు సహాయపడటానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాము.
యూత్ 4 పని విశ్వవిద్యాలయం వివిధ కోణాల్లో చర్చించడానికి అసిస్టెంట్లు, విద్యార్థులు మరియు పూర్వ విద్యార్థులు
ప్రవేశం విధానం, ఎంపిక ప్రమాణాలు, కళాశాల వాతావరణం, విద్యావేత్తలు మరియు ప్లేస్ మెంట్ రిపోర్టు, ప్రత్యేక కళాశాలల వంటివి. bangalore లో ఉన్న నిర్దిష్ట కళాశాల యొక్క "స్టూడెంట్స్" విభాగం నుండి ఏదైనా వినియోగదారుని ఎంచుకోవడం ద్వారా మీరు దీనిని చేయవచ్చు.
ఇన్స్టిట్యూట్ / యూత్ 4 కార్యాలయంలో కాలేజ్ / యూనివర్సిటీ ప్రొఫైల్స్ విద్యార్థులు, మాజీ విద్యార్థులు మరియు పూర్వ విద్యార్థులు, ఈ శోధన ఫలితాల యొక్క ప్రామాణికత కారకం మరియు కళాశాల పునఃపుష్టిలను మరింత పెంచుతుంది.
 • ఇంకా చదవండి
 • తక్కువ చూపించు
 • PC-Bangalore-Presidency College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • PC-Bangalore-Presidency College-Summary Presidency College is a liberal arts and management college located in Bangalore, Karnataka. The college is affiliated ...
PC-Bangalore-Presidency College
 • BFGC-Basaveshwara First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BFGC-Basaveshwara First Grade College
 • SC-Surana College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • SC-Surana College-Summary Surana College was established in 1952 as a co-educational institution, is governed by the Surana education group in ...
SC-Surana College
 • GCCSMS-Garden City College of Science and Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
GCCSMS-Garden City College of Science and Management Studies
 • MCC-Mount Carmel College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • MCC-Mount Carmel College-Summary Mount Carmel College is one of the leading colleges of nation, it is situated in Bangalore, educational hub.
MCC-Mount Carmel College
 • SAFGCW-St Annes First Grade College For Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SAFGCW-St Annes First Grade College For Women
 • KDC-Krupanidhi Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
KDC-Krupanidhi Degree College
 • NMKRVCW-NMKRV College For Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NMKRVCW-NMKRV College For Women
 • BU-Bangalore University

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • BU-Bangalore University-Summary The Bangalore University was founded on July 1964 as a federal university with jurisdiction extended to the greater ...
BU-Bangalore University
 • NC-National College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NC-National College
 • GFGC-Government First Grade College

 • Karnataka University Karnataka University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • GFGC-Government First Grade College-Summary Vedavathi Government First Grade College is a college in Karnataka. It was established in 1995
GFGC-Government First Grade College
 • MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women-Summary Maharani Lakshmi Ammanni College For Women is a liberal arts college in Bangalore, Karnataka
MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women
 • SNC-S Nijalingappa College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SNC-S Nijalingappa College
 • NDC-National Degree College

 • Autonomous University Autonomous University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NDC-National Degree College
 • BMC- Baldwin Methodist College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BMC- Baldwin Methodist College
 • HCW-Hasanath College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
HCW-Hasanath College for Women
 • RITM-Reva Institute of Technology and Management

 • Visvesvaraya Technological University Visvesvaraya Technological University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • RITM-Reva Institute of Technology and Management-Summary Reva Institute of Technology and Management, set up in the year 2004, has been aproved by AICTE and is affiliated to ...
RITM-Reva Institute of Technology and Management
 • RU-REVA University

 • University Grants Commission University Grants Commission

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
RU-REVA University
 • BCC-Bangalore City College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BCC-Bangalore City College
 • HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College-Summary H K E S Veerendrapatil Degree College was established in the year 2010-2011, the college is affiliated by the Bangalore ...
HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College
 • APSCC-APS College of Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
APSCC-APS College of Commerce
 • UAS-University of Agricultural Sciences

 • University Grants Commission University Grants Commission

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
UAS-University of Agricultural Sciences
 • SHCM-St Hopkins College of Management

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SHCM-St Hopkins College of Management
 • AU-Alliance University

 • Alliance University Alliance University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • AU-Alliance University-Summary Alliance University was established under the aegis of Alliance Business School on August 2, 2010 by an enactment of ...
AU-Alliance University
 • KLESNC-KLE S Nijalingappa College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
KLESNC-KLE S Nijalingappa College
 • VC-Vice Correspondence

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • VC-Vice Correspondence-Summary Vice Correspondence Education (previously known as Vice Correspondence)
VC-Vice Correspondence
 • RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College-Summary Reddy Jana Sangha Degree College is a first grade college and it has number of course like PU, Science, Commerce, BCA, ...
RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College
 • CC-Central College Bangalore

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CC-Central College Bangalore
 • SJC-St Josephs College

 • Autonomous College Autonomous College

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SJC-St Josephs College
 • SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce-Summary Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce is a co-educational liberal arts college in Bangalore, ...
SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce
 • CIMS-Community Institute of Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CIMS-Community Institute of Management Studies
 • BESFGCASC-B E S First Grade College of Arts Science and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BESFGCASC-B E S First Grade College of Arts Science and Commerce
 • IADC-Indian Academy Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • IADC-Indian Academy Degree College-Summary Indian Academy Degree College was established by Indian Academy Education Society
IADC-Indian Academy Degree College
 • CMS-Center for Management Studies

 • Jain University Jain University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CMS-Center for Management Studies
 • VFGC-Vijaya First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
VFGC-Vijaya First Grade College
 • DSI-Dayananda Sagar Institutions

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • DSI-Dayananda Sagar Institutions-Summary Dayananda Sagar Institutions are group of institutions in Bangalore providing various courses
DSI-Dayananda Sagar Institutions
 • CU-Christ University

 • Christ University Christ University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • CU-Christ University-Summary Christ University is a Bangalore based private university working with the status of a deemed university
CU-Christ University
 • AIGS-Acharya Institute of Graduate Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
AIGS-Acharya Institute of Graduate Studies
 • IAAMS-Indo Asian Academy of Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
IAAMS-Indo Asian Academy of Management Studies
 • JNC-Jyoti Nivas College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • JNC-Jyoti Nivas College-Summary Jyoti Nivas College is a minority Christian College founded by the Sisters of St. Joseph of Tarbes. It is affiliated to ...
JNC-Jyoti Nivas College
 • SIMS-Soundarya Institute Of Management And Science

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SIMS-Soundarya Institute Of Management And Science
 • TJC-T John College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
TJC-T John College
 • RBANMSFGC-R B A N M S First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
RBANMSFGC-R B A N M S First Grade College
 • BCWCC-Bishop Cotton Women s Christian College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BCWCC-Bishop Cotton Women s Christian College
 • BTC-Besant Theosophical College Madanapalle

 • Sri Venkateswara University Sri Venkateswara University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BTC-Besant Theosophical College Madanapalle
 • MPUC-Mahesh Pre University College

 • Department of Pre University Education Department of Pre University Education

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
MPUC-Mahesh Pre University College
 • MSRCASC-M S Ramaiah College of Arts Science and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
MSRCASC-M S Ramaiah College of Arts Science and Commerce
 • SCC-St Claret College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SCC-St Claret College
 • BMSCW-BMS College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BMSCW-BMS College for Women
 • KJC-Kristu Jayanti College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • KJC-Kristu Jayanti College-Summary The Kristu Jayanti College was launched in 1999 and allied to Bangalore University.
KJC-Kristu Jayanti College
కనుగొనండి
 • కళాశాల సమాచారం
  సారాంశం, అడ్మిషన్ & ప్లేస్మెంట్ పోకడలు.
  కళాశాల సమాచారం
 • స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్స్
  కాలేజీ దాని సంఘటనలు & సంఘటనలు గురించి ఇన్సైడ్.
  స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్స్
 • క్యాంపస్ న్యూస్ & ఈవెంట్స్
  కాలేజీ దాని సంఘటనలు & సంఘటనలు గురించి ఇన్సైడ్.
  క్యాంపస్ న్యూస్ & ఈవెంట్స్
 • ఉపన్యాసాలు & గమనికలు
  యువతకు విద్యార్థులచే సిఫార్సు చేయబడిన & నిల్వ అధ్యయనం
  ఉపన్యాసాలు & గమనికలు