గురించి

GPD-Government Polytechnic Dumka is established in 1964 with the aim of delivering quality education and development of students in terms of employment. The college gives special attention to weaker students and provides modern facilities to such students.

కీ హైలైట్లు

 • Quality Education to the weaker students
 • Modern facilities
 • Qualified Faculty

కోర్సు అందించబడింది

ఇంకా చూడండి

సంప్రదింపు వివరాలు

అడ్మిషన్ సెల్

వ్యక్తి సంప్రదించండిGovernment Polytechnic Dumka
సంఖ్య సంప్రదించండి+91-6434-222364
ఇమెయిల్dumka.polytech@rediffmail.com
అధికారిక వెబ్సైటుwww.gpdumka.com

ప్లేస్ సెల్

వ్యక్తి సంప్రదించండిGovernment Polytechnic Dumka
సంఖ్య సంప్రదించండి+91-6434-222364
ఇమెయిల్dumka.polytech@rediffmail.com

ఫోరమ్స్

 • ఈ కళాశాల విద్యార్ధులు లేదా అధ్యాపకులు సమాధానం ఇస్తారు

ఫోటోలు

విద్యార్థి

చిరునామా

Government Polytechnic Dumka Sonwadangal
Dumka-Pakur Road P.O.:- Shiv Pahar
Dumka
814110

ప్రజాదరణ

Government Polytechnic Dumka యొక్క ప్రొఫైల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 8 స్థానాల నుండి, ఇటీవలే New Delhi నుండి చూడబడింది.

 • 0 గత 30 రోజుల్లో వినియోగదారు అభిప్రాయాలు

COLLEGE SUMMARY

Govt. Polytechnic Dumka Isgovernment Institute Located At Dumka Injharkhand . The Address Of The Institute Is Sonwa Dangal P.O.Shiv Pahar Dumka ,Dumka , Pincode814101 . It Operates Under The Parent Organization Deptt. Of Science & Technology, Govt. Of Jharkhand . The Institute Started Its First Course In 1967. Govt. Polytechnic Dumka Is Open For Both Men And Women. Govt. Polytechnic Dumka Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Ranjeet Kumar Saha , Having A Teaching Experience Of 31 Years And Research Experience Of 2 Years. Contact Details: Website: Www.Gpdumka.Org Email: Dumka.Polytech(at)Gmail.Com Landline No: 6434 - 222364
" "

Course Details:

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: State Board of Technical Education, Jharkhand, Ranchi Year Started: 1968
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 2805 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: State Board of Technical Education, Jharkhand, Ranchi Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 2805 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: State Board of Technical Education, Jharkhand, Ranchi Year Started: 1980
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 2805 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: State Board of Technical Education, Jharkhand, Ranchi Year Started: 1980
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 2805 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60
 

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 COMPUTER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING DIPLOMA PRINTER CARTRIDGE PAPER DIESEL
2 CONSTRUCTION MATERIAL TESTIN LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL DIPLOMA UNIVERSAL TESTING MACHINE, HARDNESS TESTING MACHINE(BRINELL,ROCKWELL) PRESS MACHINE
3 ELECTRICAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING DIPLOMA WIRE WOODEN BOARD SWITCH PLUG SOCKET
4 MATERIAL TESTING ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA TENSILE TESTING

Faculty Details:

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 RAJEEV RANJAN Male rajeev231(at)gmail.com LECTURER Diploma - 31-Jan-06 Adhoc
2 Dr. RAN VIJAY SINGH Male ranvijay_dumka(at)rediffmail.com LECTURER Diploma ENVIRONMENTAL ENGINEERING 16-Aug-96 Adhoc/Contract
3 Miss MEERA KUMARI Female meerak6(at)gmail.com LECTURER Diploma - 15-Mar-96 Adhoc
4 Miss NEELAM GUPTA Female neelamgupta(at)gmail.com LECTURER Diploma - - Adhoc
5 Mr. AJAY KUMAR MISHRA Male akm5160(at)rediffmail.com LECTURER (SR SCALE) Diploma CIVIL 01-Jul-00 Regular
6 Mr. ASHOK kumar SAHA Male ashoksaha(at)gmail.com LECTURER Diploma - 29-Aug-88 Adhoc
7 Mr. BENJAMIN KANDULNA Male kandulnaden(at)gmail.com LECTURER Diploma - 27-May-08 Regular
8 Mr. BIKRAM MAJHI Male bikram1877(at)yahoo.co.in LECTURER Diploma - 24-May-08 Regular
9 Mr. BISHNU prasad YADAV Male bpyadav4(at)gmail.com LECTURER Diploma - 15-Sep-11 Adhoc
10 Mr. CHANDAN KUMAR Male chandan1(at)gmail.com LECTURER Diploma - 09-May-11 Adhoc
11 Mr. CHANDRAKANT PANDIT Male chandrakant5(at)gmail.com LECTURER Diploma - 16-Sep-11 Adhoc
12 Mr. DILIP kumar PAL Male dilip(at)gmail.com LECTURER Diploma - 15-Sep-11 Adhoc
13 Mr. DINESH prasad GUPTA Male dpgupta45(at)gmail.com LECTURER Diploma - 28-Feb-90 Adhoc
14 Mr. MAHENDRA prasad JHA Male mpjha(at)gmail.com LECTURER Diploma - 12-Jun-82 Adhoc
15 Mr. MD. RAZI HASAN Male razi123(at)gmail.com LECTURER Diploma - 24-Jan-11 Adhoc
16 Mr. MENASI MARANDI Male menasi2008(at)gmail.com LECTURER Diploma ELECTRONICS & COMMUNICATION EN 30-May-08 Regular
17 Mr. PRABHAT kumar SINGH Male prabhatranjan(at)gmail.com LECTURER Diploma - 26-Feb-10 Adhoc
18 Mr. RAGHUBIR prasad SAH Male raghubirpd(at)gmail.com LECTURER Diploma - 19-Aug-96 Adhoc
19 Mr. RAM bilash MANDAL Male rambilash(at)gmail.com LECTURER Diploma - 09-May-84 Adhoc
20 Mr. SHAILENDRA KUMAR Male dumka.polytech(at)rediffmail.com LECTURER Diploma - 23-May-08 Regular
21 Mr. SURANJAN SOREN Male suranjan12(at)gmail.com LECTURER Diploma - 15-Sep-11 Adhoc
22 Mrs. NEERAJ JHA Female neeraj3(at)gmail.com LECTURER Diploma - 29-May-95 Adhoc
 

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 10
Library Network: -
No of Multimedia PCs: -
Reprographic Availability: -
Working Hours: 10am to 5pm
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 1581
No of Volumes: 29053
No of National Journals: 8
No of Inter-National Journals: 2
" "

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: MENASI MARANDI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Lecturer
Associated With: Electronics & Communication Engg.
Date of Appointment: 06-Feb-14
 
Name of Committee Member: AJAY KUMAR MISHRA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Sr. Lecturer
Associated With: Civil
Date of Appointment: 06-Feb-14
 
Name of Committee Member: BENJAMIN KANDUKNA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Lecturer
Associated With: Civil
Date of Appointment: 06-Feb-14
 
Name of Committee Member: BIKRAM MANJHI
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Lecturer
Associated With: Electrical Engg
Date of Appointment: 06-Feb-14
 
 

 

Student Count

 

 

 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
2 COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
3 ELECTRICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
4 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
 
మీ కళాశాల సహాయం
 • యజమానిని ప్రోత్సహించండి
  వేలాదిమంది రిక్రూటర్లను మీ క్యాంపస్ సందర్శించడానికి నిర్ణయం తీసుకునేలా అనుమతించండి.
  యజమానిని ప్రోత్సహించండి
 • ఎయిడ్ ప్రవేశం
  మీ కాలేజీని మరియు దాని విద్యార్థులకు ఇష్టం మరియు చేరడానికి ప్రవేశం కల్పించే వారికి తెలియజేయండి.
  ఎయిడ్ ప్రవేశం
సంబంధిత కళాశాల విద్యార్ధుల సమాచారం సమాచారం మాత్రమే