பற்றி

SJPNTP - SJPN Trust Polytechnic is located in Belgaum, Karnataka & affiliated with Department of Technical Education. The faculty of the college is well qualified & have years of experience in leading the students potential & utilize their skills in the welfare of the nation worldwide.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

 • Strong Alumini Networks
 • Excellent infrastructure facilities
 • Well Qualified Teachers

பாடநெறி வழங்கப்பட்டது

தொடர்பு விபரங்கள்

சேர்க்கை செல்

நபர் தொடர்புSJPN Trust’s Polytechnic
தொடர்பு எண்(08333)-278883
மின்னஞ்சல்sjpnpolytechnic@yahoo.com
அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்http://www.sjpnpolynds.0catch.com/

வேலைவாய்ப்பு செல்

நபர் தொடர்புSJPN Trust’s Polytechnic
தொடர்பு எண்(08333)-278888
மின்னஞ்சல்sjpnpolytechnic@yahoo.com

கருத்துக்களம்

 • இந்த கல்லூரியின் மாணவர்கள் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கு பதில் சொல்லும்

முகவரி

SH 12
Nidasoshi
Dist : Belgaum
Karnataka

591236

புகழ்

SJPN Trust Polytechnic 's சுயவிவரம் 6 உலகெங்கிலும் உள்ள எல்லா இடங்களிலிருந்தும், மிக சமீபத்தில் Davangere இலிருந்து பார்க்கப்பட்டது.

 • 0 கடந்த 30 நாட்களில் பயனர் பார்வைகள்

COLLEGE SUMMARY

SJPN Trusts Polytechnic Isunaided - Private Institute Located At Nidasoshi Inkarnataka . The Address Of The Institute Is Chikodi Road, ,Belgaum , Pincode591236 . It Operates Under The Parent Organization SJPN Trusts, Nidasoshi . The Institute Started Its First Course In 1987. SJPN Trusts Polytechnic Is Open For Both Men And Women. Snjpsnms Trust'S Polytechnic Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Girish Sangote . Contact Details: Website: Www.Sjpnnidasoshipolytech.Com Email: Gbsangote(at)Gmail.Com Landline No: 8333 - 278883

Course Details:

 

ARCHITECTURE ASSITANTSHIP ARCHITECTURE DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1995
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 30 Approved Intake (16-17): 30

 

AGRICULTURAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 2007
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 30 Approved Intake (16-17): 30

 

AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1992
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

COMMERCIAL PRACTICE ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 2002
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 30 Approved Intake (16-17): 30

 

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1991
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 90 Approved Intake (16-17): 90

 

ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1991
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 40 Approved Intake (16-17): 40

 

ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1987
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 90 Approved Intake (16-17): 90

 

MACHINE TOOLS TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1987
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 40 Approved Intake (16-17): 40

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1987
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 26000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 120 Approved Intake (16-17): 120
 

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ENGINE RE-CONDITIONING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA crankshaftgrindingm/c,conectrodreboringm/c,cylreboringvalveseatcuttingm/cmulticyl diesel& petrol eng
2 ANALOG ELECTRONICS CIRCUIT LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA OSCILLOSCOPES,DC REGULATED POWER SUPPLY,TRANSISTOR TESTER,5KVA VOLTAGE STABILIZER,digital camera,
3 ANALOG/DIGITAL COMM LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA OSCILLOSCOPE,FUNCTIONGENERATOR,DC REGULATED POWER SUPPLY,ASK,FSK,PSK,DPSK,MODULATION KITS,ASK,FSK,
4 APLIED SCIENCE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA TRAVELLING MICROSCOPE,SPECTOMETER,PHYSICAL BALANCE,YOUNGS MODULES APPARTUS,BATTERY ELIMINATOR,MEN
5 ARM CONTROLLER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA ARM CONTROLLER KIT, INTERFACING MODELS,DIGITAL BOARD
6 AUTO ELECTRICAL AND ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA HYDROMETER,GROWLER,HRD TEST EQUIPMENTS,DYNAMO, BATTERY CHARGER,STARTER MOTOR,HORN,SPARK PLUG TESTER.
7 AUTOMATION AND MAINTENANCE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE TOOLS TECHNOLOGY DIPLOMA RECIPROCATING PUMP TEST RIG,PNEUMATIC TRAINER KIT,3JAW,4JAW CHUCKS, SADDLE & TAILSTOCK ASSEMBLY.
8 AUTOMOBILE WORK SHOP PRACTICE ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA TORQUE WRENCH (1),CUT SECTION MODELS OF 4-W CHASSIS,ALL TRANSMISSION SYSTEM,& ACCESSORIES,
9 AUTOMOTIVE ENGINE AND AUXILIARY ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA ALL TYPES OF FUEL PUMPS, CARBURATORS,FILLTERS RADIATORS, OIL PUMPS, GAUGES AND TOOLS
10 BASIC COMPUTER SKILLS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA COMPUTERS 21,PRINTERS 03,UPS 02, AC2,WITH FURTNITURE
11 BASIC COMPUTER SKILS LAB/ COMPUTER AIDED ENGG GRAPHICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Computers (20) Printer (2) UPS Vidyut Make 7.5 KVA on line
12 BASIC COMPUTERS SKILLS LAB/COMPUTER AIDED ENGG GRAPHICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE TOOLS TECHNOLOGY DIPLOMA LENOVO COMPUTERS(40) EPSON PRINTER(02)UPS 7.5KVA,NETWORKING 24 PORT-D-LINK SWITCH + CABLING
13 BASIC ELECTRICAL & ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA DC REGULATED POWER SUPPLY,LCR METER,WHEATSTONES BRIDGE
14 BASIC WORKSHOP PRACTICE ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA BENCH VICE,ARC WELDING,FLY PRESS,SHEARING M/C MOULDING AND PATTERN KIT,HYDRAULIC PIPE BENDING M/C
15 BASIC WORKSHOP-I ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE TOOLS TECHNOLOGY DIPLOMA WOOD TURNING LATHE,WOOD PLANING M/C,WOOD CIRCULAR SAW, PORTABLE DRILLING M/C, PORTABLE GRINDING M/C
16 BASIC WORKSHOP-II ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE TOOLS TECHNOLOGY DIPLOMA ARC WELDING M/C,SINGLE PHASE ARC WELDING M/C,SPOT WELDING M/C,POWER HACKSAW M/C, SHEARING M/C,
17 BASIC WORKSHOP1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Wood turning Lathe (2) Wood Planing M/C (1) Wood Circular Saw M/C (1) Vertical Band saw (1)
18 BASIC WORKSHOP1 AG ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA Wood turning Lathe (2) Wood Planing M/C (1) Wood Circular Saw M/C (1) Vertical Band saw (1)
19 BASIC WORKSHOP2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Arc welding M/C (2) Single phase arc welding M/C (1) Spot welding M/C (1) Fly press (1)
20 BASIC WORKSHOP2 AG ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA Arc welding M/C (2) Single phase arc welding M/C (1) Spot welding M/C (1) Fly press (1)
21 BCS/CAEG LAB AG ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA Computers (20) Printer (2) UPS Vidyut Make 7.5 KVA on line 30 Minutes
22 BIO MEDICAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING DIPLOMA SphygmomonometerBlood Group Detection set ECG machine BP apparatusOpthalomoscope
23 CAD LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA COMPUTERS 20,PRINTERS 02,UPS 02,AC 2
24 CAD LAB AG ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA Computers (20) Printer (2) UPS (1) Renustran Make 5 KVA on line 30 minutes
25 CIVIL ENGG MATERIALS& SOILTESTING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA DIGITAL200TNCOMPRESION TESTING M/C,LOSANGELSABRASION M/C,IMPACT M/C, MECH SIEVE SHAKER SIEVESETS
26 CNC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA COMPUTERS 30,KEC Make CNC trainer lathe
27 COMPUTER HARDWARE & NETWORKING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER 35,PRINTER 10,HUBS 03,CPU TRAINER 01,SCANNER 02,WEB CAM 02,EXT.HDD 01,WIRELESS ROUTER 01
28 COMPUTER LAB 1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DIPLOMA IBM Server -01,Thin lients-20,UPS-Online 05 KVA 30 Min Backup -01,Printer-04,AC-02,PRO
29 COMPUTER LAB 2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA computers-20,Printers-04,UPS-01,AC-02
30 COMPUTER LAB 3 ARCHITECTURE ARCHITECTURE ASSITANTSHIP DIPLOMA COMPUTER 35.PRINTER 4,UPS 01,AC 02
31 COMPUTER LAB 4 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DIPLOMA IBM SERVER 01,ENJAY THIN CLIENTS 20,UPS 01,PRINTER 04
32 COMPUTER LAB 5 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING DIPLOMA IBM Server-01,Thin Clients-20,Printer-02,UPS-01,Switch-01,Rack-01
33 COMPUTER LAB EC ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA SERVER 02,PRINTER 02,UPS 01,COMPUTERS 10,THIN CLIENT40
34 COMPUTER LAB IC ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER THIN CLIENT(40),IBM SERVER2),UPS(1),PRINTER (3)
35 COMPUTER LAB3 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER-25,PRINTER03,UPS-01AC-02
36 COMPUTER NUMERICAL & CONTROL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE TOOLS TECHNOLOGY DIPLOMA KEC MAKE CNC TURNING LATHE
37 CONSTRUCTION PRACTICE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA SHOWEL,HAMMER,LADDER,PICK AXE MORTAR PANS,CONCRETE PANS, ETC.
38 DATA COMM & NETWORK LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG DIPLOMA ANALOG LINK FIBRE KIT,ADVANCED FIBER OPTIC KIT
39 DIGITAL ELECTR LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING DIPLOMA Digital IC trainer
40 DIGITAL ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG DIPLOMA UNIVERSAL COUNTER,FREQUENCY COUNTER,DIGITAL IC TRAINER,FREQUENCY METER,LINEAR IC TRAINER
41 ELECTRICAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING DIPLOMA Auto transformer Voltmeter Wattmeter Rheostat Megger Induction Motor Generator
42 ELECTRONIC MEAS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING DIPLOMA CRO Fuction generator DRB DCB DIB DC regulated power supply Digital Multimeter
43 ENGINE TESTING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA SINGLE & MULTI CYLINDER PETROL & DIESEL ENGINE TEST RIGS,FIP CALB M/C & SERVICING KIT TEST GAUGES,
44 FLUID MECHANICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Rectangular and Trianguler Notch Francis turbine test rig (1) Kaplan turbine vertical shaft (1)
45 FOOD AND DIARY ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA S S Cream Seperator, Centrifuge M/C, Lactometer,butyrometer
46 HYDRAULICS AND IRRIGATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA Francis turbine test rig (1) Kaplan turbine vertical shaft (1) Rectangular and Trianguler Notch
47 HYDRAULICS&ENVLAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA R&T NOTCHES,CENTRIFUGAL,VENTURIMETER &CHEMISTRY LAB EQUIPMENTS FOR ENV LAB
48 INDUSTRIAL AUTOMATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG DIPLOMA BASIC SERIES INVERTER CURVE TRACER FUNCTION GENERATOR GENERATOR OF PWM SIGNALS PLC TRAINER KIT
49 INTERNET LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DIPLOMA IBM SERVER 01,ENJAY THIN CLIENTS 10,PRINTER 02,AC 01,UPS 01.
50 M/C SHOP ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Heavy Duty lathe (1) Light duty lathe (18) Radial drilling M/C (1) Slotting M/C (1) Milling M/C (1)
51 M/C SHOP AG ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING DIPLOMA Heavy Duty lathe (1) Light duty lathe (18) Radial drilling M/C (1) Slotting M/C (1) Milling M/C (1)
52 MACHINE SHOP ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA HEAVY AND LIGHT DUTY LATHE M/C,RADIAL DRILLING M/C,LATHE ATTACHMENT AND TURNING TOOLS AND ACCESSORIE
53 MAINTAINENCE OF FARM MACHINERY EQUIPMENTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY AGRICULTURE ENGINEERING DIPLOMA Popular PSW two furrow reversible P1 35HP, popular PSW diesel Ploger, popular PSW automator seed
54 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA UNIVERSAL TESTING M/C WITH ACCESSORIES,IMPACT,THRUSTON OIL,HARDNESS TESTING M/C,LINEAR AND ANGULAR
55 MATERIAL TESTING AND PNEUMATIC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE TOOLS TECHNOLOGY DIPLOMA UNIVERSAL TESTING,TORSION,IMPACT,HARDNESS TESTING M/CS AIR COMPRESSOR & PNEUMATIC TRAINER KIT
 

Faculty Details:

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Mr. GIRISH Baburao SANGOTE Male gbsangote(at)gmail.com PRINCIPAL Diploma THERMAL ENGG 26-Aug-88 Regular/Approved
2 ARCHANA Jayant NAIK Female archananaik.23(at)gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER APPLICATION 02-Jul-12 Adhoc
3 RASHMI Vijaykumar SANGALI Female rashmy.sangali(at)gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER SCIENCE 02-Jul-12 Adhoc
4 SANJOTA SUKUMAR JANAJ Male sanjotajanaj(at)rediffmail.com LECTURER Diploma MATHEMATICS 02-Jul-12 Adhoc
5 SAVANT MALLAPPA MIRJE Male savantmirje67(at)gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER SCIENCE 01-Dec-11 Regular
6 SHILPA Chandrashekhar GAVADE Female shgavade(at)gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER APPLICATION 02-Jul-12 Adhoc
7 VANI CHIDANAND LAMANI Female vanizulfiya(at)gmail.com LECTURER Diploma MATHEMATICS 06-Aug-12 Adhoc
8 Miss AMALA ASHOK BADDUR Female amalabaddur(at)gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER SCIENCE 02-Jul-12 Regular
9 Miss ANITA MAHADEV KAMATE Female anitakamate(at)gmail.com LECTURER - - 07-Aug-15 Adhoc
10 Miss DANESHWARI Basavaraj UDOSHI Female danudoshi(at)gmail.com LECTURER - 0 - Adhoc
11 Miss FAREEDA salauddin KHAZI Female fareedakhazi(at)gmail.com LECTURER Diploma CIVIL 07-Sep-12 Regular
12 Miss JYOTI Vaman SUTAR Female sutar.jyoti709(at)gmail.com LECTURER Diploma E&C 17-Aug-11 Regular/Approved
13 Miss MADHURA PANDURANG AGNIHOTRI Female madhuraagnihotri(at)gmail.com LECTURER Diploma - 13-Nov-12 Contract
14 Miss MANGALGOURI Shreekant KITTUR Female mangalgouri(at)gmail.com LECTURER Diploma VLSI 01-Jul-10 Adhoc/Contract
15 Miss NAMRATA PRATAP DAFEDAR Female namrata402(at)gmail.com LECTURER Diploma - 07-Apr-12 Contract
16 Miss NAMRATA vaman PATIL Female pnamrata08(at)yahoo.com LECTURER Diploma MATH'S 18-Jul-11 Regular/Approved
17 Miss NANDINI SHANKAR KARIKATTI Female karikattinandini(at)gmail.com LECTURER Diploma ELECTRONICS 01-Aug-11 Regular/Approved
18 Miss PRAMILA RUDRAGOUDA DESAI Female pramiladesai268(at)gmail.com LECTURER Diploma MATHEMATICS 14-Jul-14 Adhoc
19 Miss SUDHARANI Jayapal CHOUGALA Female sudharani.chougala(at)gmail.com LECTURER Diploma E&C 25-Jul-11 Adhoc/Contract
20 Miss SUNITA Dinakar PAWAR Female sajs.178(at)rediffmail.com LECTURER Diploma E&C 01-Sep-07 Regular/Approved
21 Miss SUNITA Manik BAGEWADI Female sumanbgwd21(at)yahoo.in LECTURER Diploma ELECTRICAL & ELECTRONICS 05-Jul-11 Regular/Approved
22 Miss SUREKHA Shivanagouda PATIL Female patil.surekha5(at)gmail.com LECTURER Diploma ENGLISH 04-Oct-10 Regular/Approved
23 Miss TAZEEN MEERASAHEB MULLA Female tazeenmulla(at)gmail.com LECTURER - - 13-Jan-16 Adhoc
24 Miss VIJAYLAXMI Shivaling GONI Female viju.goni55(at)gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER SCIENCE 07-Sep-10 Regular/Approved
25 Mr. AJAY KALAKAPPA ANGADI Male ajayangadi(at)yahoo.com HEAD OF DEPT Diploma COMPUTER SCIENCE 01-Mar-96 Regular/Approved
26 Mr. ANANT Ravindra BHAVIMANI Male anant.r.b(at)gmail.com LECTURER Diploma MECHANICAL 08-Jan-11 Regular/Approved
27 Mr. ASHOK SHIVLIGAPPA MUGALIHAL Male ashokmugalihal70(at)gmail.com LECTURER Diploma INDUSTRIAL PRODUCTION 01-Jul-13 Regular
28 Mr. BALAKRISHNA Kakasab KHOT Male bkrishna4004(at)gmail.com LECTURER Diploma MECHANICAL 07-Feb-11 Regular/Approved
29 Mr. BHARAMAPPA BHIMAPPA PATOLI Male rajupatoli(at)gmail.com LECTURER UG - 01-Aug-12 Regular
30 Mr. DAYANAND Hanamantappa OBALEPPANAVAR Male dayanandho(at)gmail.com LECTURER PG NUCLEAR PHYSICS 07-Nov-94 Regular/Approved
31 Mr. DEEPAK Dattaram BHUTTEWADKAR Male dattadp20(at)rediffmail.com LECTURER Diploma E&C 20-Jul-11 Regular/Approved
32 Mr. DURADUNDI Babu MADIHALLI Male duradundi4(at)yahoo.co.in LECTURER Diploma E&C 01-Jul-10 Adhoc/Contract
33 Mr. DURADUNDISHWAR BHARAMAPPA HUNACHYALI Male dbhunachyali(at)rediffmail.com LECTURER Diploma MATHEMATICS/PHYSICS 01-Feb-94 Regular
34 Mr. GAJANAN RAVASAB KOTHIWALE Male gaja.k18(at)gmail.com LECTURER UG - 19-Dec-12 Regular
35 Mr. JAYAPPA RAMACHANDRA KADLASKAR Male jayappark(at)gmail.com LECTURER Diploma PHYSICS 16-Jul-10 Regular/Approved
36 Mr. LAXMAN Timmanna UDAPUDI Male udapudil(at)rediffmail.com LECTURER Diploma MECHANICAL 10-Dec-07 Regular/Approved
37 Mr. MAHANTESH Ishwar TANODI Male mtanodi(at)rediffmail.com LECTURER Diploma MECHANICAL 07-May-11 Regular/Approved
38 Mr. MAHANTESH SIDDAPPA GANAGI Male mahanteshganagi22(at)gmail.com LECTURER Diploma - 26-Jun-13 Regular
39 Mr. MAHESH Basavanneppa GADDI Male gaddi_mahesh(at)yahoo.com LECTURER Diploma ELECTRONICS &COMMUNICATION 01-Jun-05 Regular/Approved
40 Mr. MAHESH Chandrashekhar MATHAD Male mcmathad(at)gmail.com LECTURER Diploma AGRICULTURE 01-Aug-08 Adhoc/Contract
41 Mr. MALLIKARJUN Seetaram GHATTI Male mallikarjun(at)yahoo.co.in LECTURER Diploma COMMERCE 16-Jul-07 Adhoc/Contract
42 Mr. MANJUNATH Gurulingappa MANGASULE Male mangasule.manjunath(at)gmail.com LECTURER Diploma
 

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 100
Library Network: -- NIL --
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: FROM 10.00 AM TO 05.45 PM
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 3274
No of Volumes: 19006
No of National Journals: 20
No of Inter-National Journals: 0

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: Prof.G.B.Sangote
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Principal
Associated With: Academic Activities
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Shri.T.M.Kambar
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Hod
Associated With: Academic Activities
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Shri.A.K.angadi
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Hod
Associated With: Academic Activities
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Shri.S.C.Daddi
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Instructor/warden
Associated With: Lab Instructor
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Mr.M.R.JAKKAPPANAVAR
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Education
Associated With: Student
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Shri.R.M.Minachi
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Hod
Associated With: Academic Activities
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Shri.K.Y.Sundarkumar
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Hod
Associated With: Academinc Activities
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Shri.M.V.tubachi
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Hod
Associated With: Academic Activities
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Smt.J.R.Patil
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Hod
Associated With: Academic Activites
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: Mr.K.S.Mane
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Education
Associated With: Student
Date of Appointment: 09-Sep-99
 
Name of Committee Member: PSI
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Police
Associated With: Social Security
Date of Appointment: 09-Sep-99
 

 

Student Count

 

 

 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 ARCHITECTURE ASSITANTSHIP ARCHITECTURE DIPLOMA 1st Shift 23
2 AGRICULTURAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 15
3 AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 33
4 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 60
5 COMMERCIAL PRACTICE ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
6 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 41
7 ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 4
8 ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 53
9 MACHINE TOOLS TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 41
10 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 121
உங்கள் கல்லூரிக்கு உதவி
 • முதலாளி ஊக்குவிக்கவும்
  உங்கள் வளாகத்தை பார்வையிட ஆயிரக்கணக்கான முடிவெடுப்பவர்களை அனுமதிக்க முடிவு செய்யுங்கள்.
  முதலாளி ஊக்குவிக்கவும்
 • உதவி சேர்க்கை
  உங்கள் கல்லூரி மற்றும் அதன் மாணவர்கள் விரும்புகிறேன் மற்றும் சேர விரும்புகிறேன்.
  உதவி சேர்க்கை
அந்தந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமே தகவல் புதுப்பிப்பு