ஒரு புதிய தலைப்பை தொடங்குக / தொடங்குக
இதை மாணவர் EWCM-East West College of Management பதில் சொல்லலாம்.
Submiting..
Load More
கலந்துரையாடலின் ஒரு தலைப்பு தொடங்கவும்
 • எதையும் கேளுங்கள்
  தொடர்புடைய EWCM-East West College of Management
  நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று விவாதிக்கவும்
 • கல்லூரி விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
  வேலை மற்றும் வேலை செய்யுங்கள்.
  கல்லூரி விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
 • இளைஞர் விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
  நீங்கள் என்ன விஷயம், தொழில், கல்லூரி, எதையும் பற்றி விவாதிக்கவும்.
  இளைஞர் விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
 • நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று விவாதிக்கவும்
  விவாதிக்க எந்தவொரு தலைப்பையும் கிளிக் செய்யவும்.
  நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று விவாதிக்கவும்
 • கல்வி வீடியோக்கள்
  கல்லூரி மாணவர் ஒரு சிறந்த வீடியோவைப் பகிர்ந்துகொள்வது சக ஆசிரியர்களுக்கு உதவும்.
  பதில் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உதவும்
அந்தந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமே தகவல் புதுப்பிப்பு