107 கல்லூரிகளைக் பட்டியல் Ba-Bachelor Of Arts உள்ள Bangalore
ba-bachelor of arts அல்லது வேறு மாற்று வர்த்தகம் / தொழில்முறை படிப்புகளைப் பின்பற்றுவதற்காக bangalore இல் சிறந்த கல்லூரிகள் அந்த கல்லூரிகளில் நேரடியாக படிக்கும் மாணவர்கள் .. தொழில்முறைப் பட்டம், டிப்ளோமாக்கள் மற்றும் சிறப்பு படிப்புகள் போன்ற பல்வேறு கல்லூரிகளில் பல கல்லூரிகள் உள்ளன. ba-bachelor of arts தொழில்முறை படிப்பு / பட்டப்படிப்பில் ஆனால், நீங்கள் குறிப்பிட்ட கல்லூரிகளைத் தேட விரும்பினால், உங்களுக்கு உதவ இங்கே நாங்கள் இருக்கிறோம்.
இளைஞர் 4 வேலை பல்கலைக்கழகம் மாணவர் சேர்க்கை, மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்களை
நடைமுறை, தேர்வு அளவுகோல், கல்லூரி சூழ்நிலை, கல்வியாளர்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அறிக்கை, குறிப்பிட்ட கல்லூரிகளின். bangalore இல் அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட கல்லூரியின் "மாணவர்கள்" பிரிவில் உள்ள எந்தவொரு பயனாளரையும் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் இதைச் செய்யலாம்.
கல்லூரி / யுனிவர்சிட்டி சுயவிவரங்கள், இளைஞர்களுக்கான வேலைத்திட்டங்கள் மாணவர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்களிடமிருந்து திரட்டியுள்ளன, மேலும் இந்த தேடல் முடிவுகள் மற்றும் கல்லூரி பின்னூட்டங்களின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
 • மேலும் வாசிக்க
 • குறைவாகக் காட்டு
 • SJC-St Josephs College

 • Autonomous College Autonomous College

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SJC-St Josephs College
 • TJC-T John College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
TJC-T John College
 • RBANMSFGC-R B A N M S First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
RBANMSFGC-R B A N M S First Grade College
 • PC-Bangalore-Presidency College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • PC-Bangalore-Presidency College-Summary Presidency College is a liberal arts and management college located in Bangalore, Karnataka. The college is affiliated ...
PC-Bangalore-Presidency College
 • VFGC-Vijaya First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
VFGC-Vijaya First Grade College
 • MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women-Summary Maharani Lakshmi Ammanni College For Women is a liberal arts college in Bangalore, Karnataka
MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women
 • SIMS-Soundarya Institute Of Management And Science

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SIMS-Soundarya Institute Of Management And Science
 • CC-Central College Bangalore

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CC-Central College Bangalore
 • IAAMS-Indo Asian Academy of Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
IAAMS-Indo Asian Academy of Management Studies
 • MPUC-Mahesh Pre University College

 • Department of Pre University Education Department of Pre University Education

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
MPUC-Mahesh Pre University College
 • UAS-University of Agricultural Sciences

 • University Grants Commission University Grants Commission

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
UAS-University of Agricultural Sciences
 • NDC-National Degree College

 • Autonomous University Autonomous University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NDC-National Degree College
 • AIGS-Acharya Institute of Graduate Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
AIGS-Acharya Institute of Graduate Studies
 • MCC-Mount Carmel College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • MCC-Mount Carmel College-Summary Mount Carmel College is one of the leading colleges of nation, it is situated in Bangalore, educational hub.
MCC-Mount Carmel College
 • RITM-Reva Institute of Technology and Management

 • Visvesvaraya Technological University Visvesvaraya Technological University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • RITM-Reva Institute of Technology and Management-Summary Reva Institute of Technology and Management, set up in the year 2004, has been aproved by AICTE and is affiliated to ...
RITM-Reva Institute of Technology and Management
 • GCCSMS-Garden City College of Science and Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
GCCSMS-Garden City College of Science and Management Studies
 • APSCC-APS College of Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
APSCC-APS College of Commerce
 • CIMS-Community Institute of Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CIMS-Community Institute of Management Studies
 • SHCM-St Hopkins College of Management

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SHCM-St Hopkins College of Management
 • VC-Vice Correspondence

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • VC-Vice Correspondence-Summary Vice Correspondence Education (previously known as Vice Correspondence)
VC-Vice Correspondence
 • JNC-Jyoti Nivas College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • JNC-Jyoti Nivas College-Summary Jyoti Nivas College is a minority Christian College founded by the Sisters of St. Joseph of Tarbes. It is affiliated to ...
JNC-Jyoti Nivas College
 • BCWCC-Bishop Cotton Women s Christian College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BCWCC-Bishop Cotton Women s Christian College
 • NMKRVCW-NMKRV College For Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NMKRVCW-NMKRV College For Women
 • BMC- Baldwin Methodist College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BMC- Baldwin Methodist College
 • GFGC-Government First Grade College

 • Karnataka University Karnataka University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • GFGC-Government First Grade College-Summary Vedavathi Government First Grade College is a college in Karnataka. It was established in 1995
GFGC-Government First Grade College
 • CMS-Center for Management Studies

 • Jain University Jain University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CMS-Center for Management Studies
 • RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College-Summary Reddy Jana Sangha Degree College is a first grade college and it has number of course like PU, Science, Commerce, BCA, ...
RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College
 • KLESNC-KLE S Nijalingappa College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
KLESNC-KLE S Nijalingappa College
 • BESFGCASC-B E S First Grade College of Arts Science and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BESFGCASC-B E S First Grade College of Arts Science and Commerce
 • KJC-Kristu Jayanti College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • KJC-Kristu Jayanti College-Summary The Kristu Jayanti College was launched in 1999 and allied to Bangalore University.
KJC-Kristu Jayanti College
 • KDC-Krupanidhi Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
KDC-Krupanidhi Degree College
 • CU-Christ University

 • Christ University Christ University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • CU-Christ University-Summary Christ University is a Bangalore based private university working with the status of a deemed university
CU-Christ University
 • HCW-Hasanath College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
HCW-Hasanath College for Women
 • MSRCASC-M S Ramaiah College of Arts Science and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
MSRCASC-M S Ramaiah College of Arts Science and Commerce
 • BCC-Bangalore City College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BCC-Bangalore City College
 • BFGC-Basaveshwara First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BFGC-Basaveshwara First Grade College
 • SC-Surana College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • SC-Surana College-Summary Surana College was established in 1952 as a co-educational institution, is governed by the Surana education group in ...
SC-Surana College
 • SCC-St Claret College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SCC-St Claret College
 • IADC-Indian Academy Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • IADC-Indian Academy Degree College-Summary Indian Academy Degree College was established by Indian Academy Education Society
IADC-Indian Academy Degree College
 • NC-National College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NC-National College
 • BMSCW-BMS College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BMSCW-BMS College for Women
 • SNC-S Nijalingappa College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SNC-S Nijalingappa College
 • HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College-Summary H K E S Veerendrapatil Degree College was established in the year 2010-2011, the college is affiliated by the Bangalore ...
HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College
 • SAFGCW-St Annes First Grade College For Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SAFGCW-St Annes First Grade College For Women
 • AU-Alliance University

 • Alliance University Alliance University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • AU-Alliance University-Summary Alliance University was established under the aegis of Alliance Business School on August 2, 2010 by an enactment of ...
AU-Alliance University
 • SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce-Summary Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce is a co-educational liberal arts college in Bangalore, ...
SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce
 • BU-Bangalore University

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • BU-Bangalore University-Summary The Bangalore University was founded on July 1964 as a federal university with jurisdiction extended to the greater ...
BU-Bangalore University
 • BTC-Besant Theosophical College Madanapalle

 • Sri Venkateswara University Sri Venkateswara University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BTC-Besant Theosophical College Madanapalle
 • RU-REVA University

 • University Grants Commission University Grants Commission

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
RU-REVA University
 • DSI-Dayananda Sagar Institutions

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • DSI-Dayananda Sagar Institutions-Summary Dayananda Sagar Institutions are group of institutions in Bangalore providing various courses
DSI-Dayananda Sagar Institutions
கண்டுபிடிக்க
 • கல்லூரி தகவல்
  சுருக்கம், சேர்க்கை மற்றும் வேலை வாய்ப்பு போக்குகள்.
  கல்லூரி தகவல்
 • மாணவர் விவரங்கள்
  கல்லூரி பற்றி அதன் நிகழ்வுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றி உள்ளே.
  மாணவர் விவரங்கள்
 • வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்
  கல்லூரி பற்றி அதன் நிகழ்வுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றி உள்ளே.
  வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்
 • விரிவுரைகள் & குறிப்புகள்
  இளைஞர்களுக்கான மாணவர்களிடமிருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பொருள்.
  விரிவுரைகள் & குறிப்புகள்