How are the girls in CJJC-Christu Jayanthi Jubilee College ?

 • Neha Gupta
 • 07 நவம்பர்
 • 1 Answer

1 Answer
 • College closed same place school started due to minimum character for data input I update school information

  பதில் கிடைக்கவில்லையா?
  இங்கே CJJC-Christu Jayanthi Jubilee College நேரடியாக

  கலந்துரையாடலின் ஒரு தலைப்பு தொடங்கவும்
  • எதையும் கேளுங்கள்
   தொடர்புடைய CJJC-Christu Jayanthi Jubilee College
   நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று விவாதிக்கவும்
  • கல்லூரி விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
   வேலை மற்றும் வேலை செய்யுங்கள்.
   கல்லூரி விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
  • இளைஞர் விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
   நீங்கள் என்ன விஷயம், தொழில், கல்லூரி, எதையும் பற்றி விவாதிக்கவும்.
   இளைஞர் விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
  • நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று விவாதிக்கவும்
   விவாதிக்க எந்தவொரு தலைப்பையும் கிளிக் செய்யவும்.
   நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று விவாதிக்கவும்
  • கல்வி வீடியோக்கள்
   கல்லூரி மாணவர் ஒரு சிறந்த வீடியோவைப் பகிர்ந்துகொள்வது சக ஆசிரியர்களுக்கு உதவும்.
   பதில் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உதவும்
  அந்தந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமே தகவல் புதுப்பிப்பு