கல்லூரிகளில் சமீபத்திய செய்திகள்
உங்கள் கல்லூரி செய்திகள், நிகழ்வுகள் மற்றும் தகவலைப் பகிரவும்

இப்போது இடுகையிடவும்


வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்
 • செய்தி தேடவும்
  என்ன நடக்கிறது என்பதை அறியவும்: அதன் மாணவர்களின் செய்தி உள்ளே.
  செய்தி தேடவும்
 • நிகழ்வுகள் தெரியும்
  கல்லூரி மாணவர்களின் வரவிருக்கும் நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளை அறியவும்.
  நிகழ்வுகள் தெரியும்
 • கேம்பஸ் வதந்தி
  கல்லூரி மாணவர்களின் வரவிருக்கும் நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளை அறியவும்.
  கேம்பஸ் வதந்தி