பற்றி

VIPER - Vishal Institute Of Pharmaceutical Education And Research is located in Pune, Maharashtra & affiliated with the University of Pune. We are committed to providing up-to-date and trained professionals to the industry who will don the mantle of health & medical sector.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

 • State-of-the-art infrastructure
 • Well stocked and spacious library
 • Excellent infrastructure facilities

பாடநெறி வழங்கப்பட்டது

மேலும் பார்க்க

தொடர்பு விபரங்கள்

சேர்க்கை செல்

நபர் தொடர்பு
தொடர்பு எண்
மின்னஞ்சல்@
அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்

வேலைவாய்ப்பு செல்

நபர் தொடர்பு
தொடர்பு எண்
மின்னஞ்சல்@

கருத்துக்களம்

 • இந்த கல்லூரியின் மாணவர்கள் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கு பதில் சொல்லும்

மாணவர்

புகழ்

Vishal Institute Of Pharmaceutical Education And Research 's சுயவிவரம் 2 உலகெங்கிலும் உள்ள எல்லா இடங்களிலிருந்தும், மிக சமீபத்தில் Mountain View இலிருந்து பார்க்கப்பட்டது.

 • 0 கடந்த 30 நாட்களில் பயனர் பார்வைகள்

COLLEGE SUMMARY

Vishal Junnar Seva Mandal'S Vishal Institute Of Pharmaceutical Education And Research Isunaided - Private Institute Located At Ale, Pune Inmaharashtra . The Address Of The Institute Is Ale, Tal - Junnar Dist - Pune ,Pune , Pincode412411 . It Operates Under The Parent Organization Vishal Junnar Seva Mandal . The Institute Started Its First Course In 2006. Vishal Junnar Seva Mandal'S Vishal Institute Of Pharmaceutical Education And Research Is Open For Both Men And Women. Vishal Junnar Seva Mandal'S Vishal Institute Of Pharmaceutical Education And Research Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Dushyant Gaikwad . Contact Details: Website: Www.Vjsmale.Com Email: Vjsm.Principal(at)Gmail.Com Landline No: 2132 - 262721

Course Details:

 

PHARMACEUTICS PHARMACY POST GRADUATE  
Affiliating Body: University of Pune, Pune Year Started: 2010
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: NO
Annual Fees (15-16): ? 59590 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES PHARMACY POST GRADUATE  
Affiliating Body: University of Pune, Pune Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: NO
Annual Fees (15-16): ? 59590 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 24 Approved Intake (16-17): 24

 

PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: University of Pune, Pune Year Started: 2006
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: NO
Annual Fees (15-16): ? 81000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60
 

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ADVANCED ANALYTICAL TECHNIQUES LAB PHARMACY PHARMACEUTICS POST GRADUATE UV SPECTROMETER, CONDUCTOMETER, DIGITAL PH METER, DIGITAL BALANCE, HPLC SYSTEM
2 APHE PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE APHE Charts,APHE Moulds,Artery Cannula, Bone Set,Clinical Thermameter,Contraceptive Device, Corneal
3 INDUSTRIAL PHARMACY PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE 8"" Station Lab Press,Bottle Washing Machine, Bottle Selling Machine, Bottle Filling Machine, Capsule
4 INSTRUMENT ROOM PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE UV-VIS Spetrophotometer,Abbes Refractometer, Brookfeild Viscometer, Bulk Density Apparatus, Medico C
5 LAB II QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES PHARMACY QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES POST GRADUATE DISSOLUTION TEST APP. DIGITAL BALANCE
6 MOCROBIOLOGY LAB PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Incubater, Lab Centrifuge,Laminar Air Flower, Lozenges Roller Board, Membrane Filter Holder , Micro
7 PHARMA ANALYIS PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Tong 6"", Abees Refractometer,Burette stand with clamp, Conductivity Meter, Digital Balance, Fire Ext
8 PHARMACEUTICS I (LAB1) PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE All Glass Distilation Unit, Fribility Test App. Sintered Glass Filter Assembly, Ointment Slab,Ampoul
9 PHARMACEUTICS II PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Andreson Pipette, Autoclave, Buretee Stand with clamp, Clay Pipe Triangle, Digital Balance
10 PHARMACEUTICS III PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Digital Balance,Digital Colony Counter,Dissolution Test Apparatus, Distilation Unit 4ltrs., Conducti
11 PHARMACHEMISTRY I PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Reflux Flask With Double Neck Condencer, Oven 14x14x14 , Analytical Balance 0.1mg To 200gm, Aomic M
12 PHARMACHEMISTRY II PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Soxlet Apparatus,Suction Pump,Thermastic Water Bath, Tong 6"",Tripod Stand, All Glass Distilation Un
13 PHARMACOGNOSY PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Cameralucida (Swiftives model) Cognosy Chart ,Capillarries 4"" ,Crucible ,Oven, Permenent Slide (Alb
14 PHARMACOLOGY PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE Actophotometer ,Aearator, Analgesiometer , Eddys Hot Plate (Techno),Rabbit Holder, Recording Levers
15 PHRMACEUTICS LAB PHARMACY PHARMACEUTICS POST GRADUATE DISSOLUTION TEST APP., TABLET COMPRESSION MACHINE, VISOMETER, MECHANICAL STIRRER, DIGITAL THERMO
16 QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES PHARMACY QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES POST GRADUATE UV SPECTROMETER

Faculty Details:

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Dr. DUSHYANT DADABHAU GAIKWAD Male ddgaikwad71(at)gmail.com PRINCIPAL UG PHARMACEUTICS 01-Feb-13 Regular/Approved
2 Dr. SHANKAR MARUTI DHOBALE Male shankar_dhobale(at)rediffmail.com ASSOCIATE PROFESSOR - PHARMACEUTICS 01-Jan-16 Regular
3 Dr. SUBIRKUMAR SHIVA BANERJEE Male banerjeesubrik(at)yahoo.com PROFESSOR PG PHARMACEUTICS 15-Jul-15 Regular
4 Dr. SURESH LAXMAN JADHAV Male suresh_jadhav007(at)yahoo.co.in ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICS 01-Nov-08 Regular/Approved
5 Miss ASHWINI Sopan BANSODE Female ashwini.bansode2(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES 15-Jun-15 Regular
6 Miss GAYATRI APPARAO LOBHE Female globhe(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 02-Sep-08 Regular/Approved
7 Miss SHEETAL BALASAHEB CHASKAR Female sheetal.chaskar(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICS 02-Feb-16 Regular
8 Miss SHILPA SAVATA KOLHE Female kshilpu27(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACOGNOSY 15-Jun-15 Regular
9 Mr. ABHIJEET ASHOK SONAWANE Male abhi-jeet27(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 21-Jun-10 Regular/Approved
10 Mr. DHANANJAY Babanrao DESHMUKH Male dhanrajdeshmukh777(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACOLOGY 15-Jun-15 Regular
11 Mr. GANESH SHRIKRISHNA BHOJANE Male ganeshbhojane321(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACOGNOCY 15-Jun-15 Regular
12 Mr. JAYESH SHIVAJI BELHEKAR Male jayesh.belhekar(at)gmail.com ASST PROFESSOR - QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES 02-Feb-16 Regular
13 Mr. MANGESH BALASAHEB HOLE Male mangeshhole4u(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 15-Jun-15 Regular
14 Mr. MANOJ VITTHAL GADHAVE Male manoj2481(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICS 21-Jun-10 Regular/Approved
15 Mr. RAVI UTTAM GAWARE Male ravi21(at)gaware(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICS 15-Jun-15 Regular
16 Mr. SACHIN SUBHASH KADAM Male kadam.sachin448(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 03-Feb-10 Regular/Approved
17 Mr. SUJIT TUKARAM TAMBE Male tambesujit05(at)yahoo.co.in ASST PROFESSOR PG PHARMACEUTICS 02-Jan-12 Regular/Approved
18 Mr. UMESH RAJARAM KUMBHAR Male umeshk_2008(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG PHARMACOLOGY 15-Jul-06 Regular/Approved
19 Mrs. DEEPALI SANTOSH THORAT Female deepalighorpade16(at)gmail.com ASST PROFESSOR - PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 02-Feb-16 Regular

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 100
Library Network: YES
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 9.30 TO 5.30
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: PHARMACY
No of Titles: 869
No of Volumes: 6345
No of National Journals: 16
No of Inter-National Journals: 10

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: MR. D.N. NAIKWADI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MR. C. V. KURHADE
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MISS. S.S. KOLHE
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MR.S.S. KADAM
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MR. D. K. GUNJAL
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MR.RAYKAR
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MS. P.B. GORDE
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MS.A.R. PINGAT
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: NOMINEE OF PSI, POLICE STATION
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MR. S.M. NARAWADE
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 
Name of Committee Member: MR. R.U. GAWARE
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 02-Aug-15
 
Name of Committee Member: MR. D.B. DESHMUKH
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 02-Aug-15
 
Name of Committee Member: MR. G.A. KALE
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 02-Aug-15
 
Name of Committee Member: MISS. G.A. LOBHE
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 02-Aug-15
 
Name of Committee Member: MISS. CHATUR R.S.
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 02-Aug-15
 
Name of Committee Member: MISS. GAGE S.P.
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 02-Aug-15
 
Name of Committee Member: MISS. N.N. BODKE
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: -
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Jul-15
 

 

Student Count

 

 

 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 PHARMACEUTICS PHARMACY POST GRADUATE 1st Shift 0
2 QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES PHARMACY POST GRADUATE 1st Shift 13
3 PHARMACY PHARMACY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
உங்கள் கல்லூரிக்கு உதவி
 • முதலாளி ஊக்குவிக்கவும்
  உங்கள் வளாகத்தை பார்வையிட ஆயிரக்கணக்கான முடிவெடுப்பவர்களை அனுமதிக்க முடிவு செய்யுங்கள்.
  முதலாளி ஊக்குவிக்கவும்
 • உதவி சேர்க்கை
  உங்கள் கல்லூரி மற்றும் அதன் மாணவர்கள் விரும்புகிறேன் மற்றும் சேர விரும்புகிறேன்.
  உதவி சேர்க்கை
அந்தந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமே தகவல் புதுப்பிப்பு