சொற்பொழிவுகள், குறிப்புகள் மற்றும் ஆய்வு பொருட்கள்

BE BTech-Bachelor of Engineering or Technology

MCA-Master in Computer Application

M.Sc-Master of Science

MBA-Master of Business Administration

உங்கள் கல்லூரி ஆய்வு பொருட்கள் மற்றும் குறிப்புகள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
இப்போது இடுகையிடவும்
வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்
 • ஆய்வு பொருள்
  விரிவுரை குறிப்புகள், ஆய்வுப் பொருள், கோப்பு, பணி முதலியவற்றை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான கல்லூரிகள்
  ஆய்வு பொருள்
 • கல்வி வீடியோக்கள்
  கல்லூரி மாணவர் ஒரு சிறந்த வீடியோவைப் பகிர்ந்துகொள்வது சக ஆசிரியர்களுக்கு உதவும்.
  கல்வி வீடியோக்கள்
 • பி.பீ.டீ யின் விரிவுரை
  எல்லா மாணவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரியின் மாணவர்களின் விளக்கங்கள்.
  பி.பீ.டீ யின் விரிவுரை
 • கேளுங்கள் & சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்துங்கள்
  பியர் கேட்டு, பதில் & ஆய்வு தலைப்பு தொடர்பான கேள்வி, உலகின் மிக நுண்ணிய தரவுத்தள கட்டிடம்.
  கேளுங்கள் & சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்துங்கள்