115 ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੂਚੀ Ba-Bachelor Of Arts ਵਿੱਚ Bangalore ਵਿੱਚ
ba-bachelor of arts ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰ / ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ bangalore ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ.
bangalore ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ba-bachelor of arts ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ / ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ bangalore ਦੇ 115 ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ.
ਯੂਥ 4 ਵਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਵਿਧੀ, ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਾਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ bangalore ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਖਾਸ ਕਾਲਜ ਦੇ "ਵਿਦਿਆਰਥੀ" ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਸੰਸਥਾ / ਕਾਲਜ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਥ 4 ਵਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੂਮਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਘੱਟ ਦਿਖਾਉ
 • BESFGCASC-B E S First Grade College of Arts Science and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BESFGCASC-B E S First Grade College of Arts Science and Commerce
 • NDC-National Degree College

 • Autonomous University Autonomous University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NDC-National Degree College
 • MSRCASC-M S Ramaiah College of Arts Science and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
MSRCASC-M S Ramaiah College of Arts Science and Commerce
 • SCC-St Claret College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SCC-St Claret College
 • RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College-Summary Reddy Jana Sangha Degree College is a first grade college and it has number of course like PU, Science, Commerce, BCA, ...
RJSDC-Reddy Jana Sangha Degree College
 • MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women-Summary Maharani Lakshmi Ammanni College For Women is a liberal arts college in Bangalore, Karnataka
MLACW-Maharani Lakshmi Ammanni College for Women
 • CMS-Center for Management Studies

 • Jain University Jain University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CMS-Center for Management Studies
 • RITM-Reva Institute of Technology and Management

 • Visvesvaraya Technological University Visvesvaraya Technological University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • RITM-Reva Institute of Technology and Management-Summary Reva Institute of Technology and Management, set up in the year 2004, has been aproved by AICTE and is affiliated to ...
RITM-Reva Institute of Technology and Management
 • TJC-T John College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
TJC-T John College
 • BMSCW-BMS College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BMSCW-BMS College for Women
 • KDC-Krupanidhi Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
KDC-Krupanidhi Degree College
 • GCCSMS-Garden City College of Science and Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
GCCSMS-Garden City College of Science and Management Studies
 • NMKRVCW-NMKRV College For Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NMKRVCW-NMKRV College For Women
 • CIMS-Community Institute of Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CIMS-Community Institute of Management Studies
 • RBANMSFGC-R B A N M S First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
RBANMSFGC-R B A N M S First Grade College
 • NC-National College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
NC-National College
 • VC-Vice Correspondence

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • VC-Vice Correspondence-Summary Vice Correspondence Education (previously known as Vice Correspondence)
VC-Vice Correspondence
 • SNC-S Nijalingappa College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SNC-S Nijalingappa College
 • HCW-Hasanath College for Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
HCW-Hasanath College for Women
 • BCWCC-Bishop Cotton Women s Christian College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BCWCC-Bishop Cotton Women s Christian College
 • SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce-Summary Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce is a co-educational liberal arts college in Bangalore, ...
SJRCSAC-Sri Jagadguru Renukacharya College of Science Arts and Commerce
 • APSCC-APS College of Commerce

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
APSCC-APS College of Commerce
 • RU-REVA University

 • University Grants Commission University Grants Commission

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
RU-REVA University
 • CC-Central College Bangalore

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
CC-Central College Bangalore
 • KJC-Kristu Jayanti College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • KJC-Kristu Jayanti College-Summary The Kristu Jayanti College was launched in 1999 and allied to Bangalore University.
KJC-Kristu Jayanti College
 • GFGC-Government First Grade College

 • Karnataka University Karnataka University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • GFGC-Government First Grade College-Summary Vedavathi Government First Grade College is a college in Karnataka. It was established in 1995
GFGC-Government First Grade College
 • MCC-Mount Carmel College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • MCC-Mount Carmel College-Summary Mount Carmel College is one of the leading colleges of nation, it is situated in Bangalore, educational hub.
MCC-Mount Carmel College
 • KLESNC-KLE S Nijalingappa College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
KLESNC-KLE S Nijalingappa College
 • BU-Bangalore University

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • BU-Bangalore University-Summary The Bangalore University was founded on July 1964 as a federal university with jurisdiction extended to the greater ...
BU-Bangalore University
 • SC-Surana College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • SC-Surana College-Summary Surana College was established in 1952 as a co-educational institution, is governed by the Surana education group in ...
SC-Surana College
 • BTC-Besant Theosophical College Madanapalle

 • Sri Venkateswara University Sri Venkateswara University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BTC-Besant Theosophical College Madanapalle
 • CU-Christ University

 • Christ University Christ University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • CU-Christ University-Summary Christ University is a Bangalore based private university working with the status of a deemed university
CU-Christ University
 • IADC-Indian Academy Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • IADC-Indian Academy Degree College-Summary Indian Academy Degree College was established by Indian Academy Education Society
IADC-Indian Academy Degree College
 • MPUC-Mahesh Pre University College

 • Department of Pre University Education Department of Pre University Education

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
MPUC-Mahesh Pre University College
 • PC-Bangalore-Presidency College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • PC-Bangalore-Presidency College-Summary Presidency College is a liberal arts and management college located in Bangalore, Karnataka. The college is affiliated ...
PC-Bangalore-Presidency College
 • UAS-University of Agricultural Sciences

 • University Grants Commission University Grants Commission

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
UAS-University of Agricultural Sciences
 • SAFGCW-St Annes First Grade College For Women

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SAFGCW-St Annes First Grade College For Women
 • SJC-St Josephs College

 • Autonomous College Autonomous College

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SJC-St Josephs College
 • AIGS-Acharya Institute of Graduate Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
AIGS-Acharya Institute of Graduate Studies
 • HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College-Summary H K E S Veerendrapatil Degree College was established in the year 2010-2011, the college is affiliated by the Bangalore ...
HKESVDC-H K E S Veerendrapatil Degree College
 • AU-Alliance University

 • Alliance University Alliance University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • AU-Alliance University-Summary Alliance University was established under the aegis of Alliance Business School on August 2, 2010 by an enactment of ...
AU-Alliance University
 • BMC- Baldwin Methodist College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BMC- Baldwin Methodist College
 • JNC-Jyoti Nivas College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • JNC-Jyoti Nivas College-Summary Jyoti Nivas College is a minority Christian College founded by the Sisters of St. Joseph of Tarbes. It is affiliated to ...
JNC-Jyoti Nivas College
 • VFGC-Vijaya First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
VFGC-Vijaya First Grade College
 • IAAMS-Indo Asian Academy of Management Studies

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
IAAMS-Indo Asian Academy of Management Studies
 • DSI-Dayananda Sagar Institutions

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
 • DSI-Dayananda Sagar Institutions-Summary Dayananda Sagar Institutions are group of institutions in Bangalore providing various courses
DSI-Dayananda Sagar Institutions
 • SHCM-St Hopkins College of Management

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SHCM-St Hopkins College of Management
 • BCC-Bangalore City College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BCC-Bangalore City College
 • SIMS-Soundarya Institute Of Management And Science

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
SIMS-Soundarya Institute Of Management And Science
 • BFGC-Basaveshwara First Grade College

 • Bangalore University Bangalore University

 • Bangalore, India Bangalore, India

 • BA-Bachelor of Arts BA-Bachelor of Arts
BFGC-Basaveshwara First Grade College
ਲੱਭੋ
 • ਕਾਲਜ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਸੰਖੇਪ, ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੁਝਾਨਾਂ
  ਕਾਲਜ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ
  ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.
  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ
 • ਕੈਂਪਸ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
  ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.
  ਕੈਂਪਸ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨੋਟਸ
  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
  ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨੋਟਸ