ਸਿਖਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ - ਪਰੋਫਾਈਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਡਿਗਰੀ / ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ / ਹੁਨਰ ਲਈ ਸਿਖਰਲੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ. ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ 4 ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ.
All Streams ਤੋਂ All Talents ਲਈ All Talents ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
Pic ਨਾਮ ਰੈਂਕ
Raj Kumar Raj Kumar 1
Shreya Shrivastava Shreya Shrivastava 2
Brahmadev Bachute Brahmadev Bachute 3
Ravi Annavarapu Ravi Annavarapu 4
Amit Paul Amit Paul 5
Shubham Nitin Bhavsar Shubham Nitin Bhavsar 6
Ramchandra B Kulkarni Ramchandra B Kulkarni 7
Asas Sas Asas Sas 8
Abhishek Chatterjee Abhishek Chatterjee 9
Venkata Raghavendrarao Mathe Venkata Raghavendrarao Mathe 10