എന്നെക്കുറിച്ച്

Madha Engineering College is a premier educational institute affiliated to Anna University, approved by UGC and recognised by AICTE. The institute was established in 1998 and ranks among the best colleges in the segment. It offers a wide range of courses in various disciplines of engineering. With its modern infrastructure facilities and a regularly updated library, it focuses on providing latest technological solutions to aid students in their studies. It has a lush green campus spread over several acres and located in the heart of the nature.

കീ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • Highly experienced & skilled faculty members
 • The college uplift the weaker section of the society to make the future bright
 • The college is having all the world class facilities for the betterment of the students

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

അഡ്മിഷൻ സെൽ

സമ്പർക്ക വ്യക്തിDr.Mrs.S.Maykalai
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ9444318430
ഇമെയിൽmadhacollege2007@gmail.com
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്www.madhaengineeringcollege.com

പ്ലെയ്സ്മെന്റ് സെൽ

സമ്പർക്ക വ്യക്തിDr.Mrs.S.Maykalai
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ4423772626
ഇമെയിൽmaykalai@yahoo.in

ഫോറങ്ങൾ

 • ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉത്തരം നൽകും

ഫോട്ടോകൾ

ബ്ലോഗുകൾ

വിദ്യാർത്ഥി

വിലാസം

Madha nagar
Kundrathur

Chennai
600069

ജനപ്രീതി

Madha Engineering College ന്റെ പ്രൊഫൈൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 7 ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും, ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായി Bengaluru മുതൽ കണ്ടു.

 • Data Aloctt
 • Jai Prakash
 • 2 കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോക്തൃ കാഴ്ചകൾ

COLLEGE SUMMARY

Madha Engineering College [Mba Programme] Isunaided - Private Institute Located At Chennai Intamil Nadu . The Address Of The Institute Is Madha Nagar, Somangalam Main Road, Kundrathur, Chennai- 600 069 ,Kanchipuram , Pincode600069 . It Operates Under The Parent Organization Madha Engineering College (Mba Programme) . The Institute Started Its First Course In 2001. Madha Engineering College [Mba Programme] Is Open For Both Men And Women. Madha Engineering College [Mba Programme] Is An Institute For Minority. The Head Of The Insititute Is Director Sivakumar Dr.K , Having A Teaching Experience Of 19 Years And Research Experience Of 6 Years. Contact Details: Website: Www.Madhaengineeringcollege.Com Email: Info(at)Madhaengineeringcollege.Com Landline No: 44 - 24780732

Course Details:

 

MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT POST GRADUATE  
Affiliating Body: Anna University, Chennai Year Started: 2001
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 25000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 120 Approved Intake (16-17): 120
 

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 MBA - R & D - LAB MANAGEMENT MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION POST GRADUATE 90 Systems connected by LAN - Internet Band Width 4mbps - Leased Line - Application S/W & System S/W

Faculty Details:

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Dr. DURAISAMY S Male sduraigg(at)yahoo.co.in PROFESSOR PG MARKETING 04-Oct-10 Regular/Approved
2 Dr. SIVAKUMAR K Male sivakumark1971(at)gmail.com DIRECTOR PG FINANCE 16-Jun-05 Regular/Approved
3 Mr. ANBU V Male anbu_mba_1985(at)yahoo.co.in ASST PROFESSOR PG FINANCE & MARKETING 09-Sep-09 Regular/Approved
4 Mr. BHARATHIRAJA R Male bharathiraja164(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG FINANCE & MARKETING 04-Oct-10 Regular/Approved
5 Mr. DAKSHINAMOORTHY T Male dakshin19(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG FINANCE & MARKETING 06-Jun-10 Regular/Approved
6 Mr. JACOB THOMAS T Male jacobthomas(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG MARKETING & HR 04-Oct-10 Regular/Approved
7 Mr. MALARAVAN V Male malaravan_mba(at)yahoo.co.in ASSOCIATE PROFESSOR PG MARKETING & HR 09-Sep-09 Regular/Approved
8 Mr. PRASANNA VENKATESH S Male spvenkat(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG FINANCE & MARKETING 04-Oct-10 Regular/Approved
9 Mr. RAM KUMAR K Male ram1439(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG FINANCE & HR 04-Oct-10 Regular/Approved
10 Mr. RANJITH BHAT C Male ranjithbhat84(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG MARKETING & HR 29-Jul-09 Regular/Approved
11 Mr. SAFIULLAH SHARIEF Y Male ryzsafi(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG MARKETING & HR 01-Aug-12 Regular
12 Mr. SANTHOSH T Male tsanthomba(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG HR & FINANCE 04-Oct-10 Regular/Approved
13 Mr. SENTHIL KUMARAN M Male kumaran928(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG FINANCE & MARKETING 04-Oct-10 Regular/Approved
14 Mr. SRINIVASAN V Male srinivasanmba1952(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG OPERATIONS RESEARCH 18-Jun-04 Regular/Approved
15 Mrs. MAYA Vijayakumar G Female mayavijayakumar(at)ymail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG MARKETING & HR 09-Sep-09 Regular/Approved
16 Ms. KUMUDHA M R Female itsmekumu(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG FINANCE & HR 07-Aug-12 Regular
17 Ms. LAKSHMI P Male lakshmi.pillai30(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG FINANCE & HR 07-Aug-12 Regular

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 100
Library Network: AVAILABLE
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 08.00 A.M TO 08.00 P.M
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: MANAGEMENT
No of Titles: 2607
No of Volumes: 9610
No of National Journals: 15
No of Inter-National Journals: 15

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: MRS. LATHA RAMESH
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Female Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.T.JAISUNDAR
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Non Teaching Faculty
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: DR.K. SRIDHARAN
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Hod-mechanical
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.B.SAMPATH
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Inspector Of Police
Associated With: Kundrathur Police Station
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MRS. LATHA RAMESH
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Hod-s&h
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR. N. BALAJI
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Hod-biotech
Associated With: Madha Engineering Colege
Date of Appointment: 31-Aug-12
 
Name of Committee Member: MR.P.NARAYANAN
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Revenue Officer
Associated With: Taluk Office
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MRS.T.SUJATHA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Female Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 31-Aug-12
 
Name of Committee Member: MR.JOSEPH EMMANUAL
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Official Of Ngo
Associated With: Ngo Office
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.G. SRINIVASAN
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Representatives Of Parents
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.B.VELMURUGAN
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Representatives Of Students
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MS. N. KEERTHANA
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Representatives Of Students Category
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.T.JAISUNDAR
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Representatives Of Non Teaching
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: DR.A. BARADESWARAN
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Prinicpal
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.P.MOORTHY
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Male Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: DR.K. SIVAKUMAR
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Male Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.N. BALAJI
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Male Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MRS.T.SUJATHA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Female Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 
Name of Committee Member: MR.V.THIRUNAVUKARASU
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Male Faculty Member
Associated With: Madha Engineering College
Date of Appointment: 03-Dec-13
 

 

Student Count
 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT POST GRADUATE 1st Shift 23
നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സഹായം
 • തൊഴിലുടമ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
  ആയിരക്കണക്കിന് റിക്രൂട്ടർമാരെ നിങ്ങളുടെ കാമ്പസ് സന്ദർശിക്കാൻ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
  തൊഴിലുടമ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 • സഹായം അഡ്മിഷൻ
  പ്രവേശന തൊഴിലന്വേഷകർ നിങ്ങളുടെ കോളേജും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.
  സഹായം അഡ്മിഷൻ
ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക