ಬಗ್ಗೆ

SSVPSBSDP - Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha's Bapusaheb Shivajirao Deore Polytechnic is located in Dhule, Maharashtra. Our programmes are being designed for its emphasis on critical thinking and broad interdisciplinary exposure to the full range of intellectual discovery. We look forward to breaking down artificial disciplinary barriers.

ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • Good Exposure to students on all fronts
 • Highly experienced & skilled faculty members
 • Well Qualified Teachers

ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರವೇಶ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಮೇಲ್@
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ

ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಮೇಲ್@

ವೇದಿಕೆಗಳು

 • ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಜನಪ್ರಿಯತೆ

Shri Shivaji Vidya Prasarak Sansthas Bapusaheb Shivajirao Deore Polytechnic ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು 2 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಂದ.

 • Anshi Sharma
 • Ashwini Kishor Patil
 • Lekhana Shinde
 • ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಳಕೆದಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

COLLEGE SUMMARY

Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha'S Late Bapusaheb Shivajirao Deore Polytechnic, Dhule Isunaided - Private Institute Located At Dhule Inmaharashtra . The Address Of The Institute Is Vidyanagari Deopur, Dhule ,Dhule , Pincode424005 . It Operates Under The Parent Organization Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha, Dhule . The Institute Started Its First Course In 1994. Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha'S Late Bapusaheb Shivajirao Deore Polytechnic, Dhule Is Open For Both Men And Women. Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha'S Late Bapusaheb Shivajirao Deore Polytechnic, Dhule Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Pramod Kachave . Contact Details: Website: Www.Ssvps.Org Email: Kachave@Gmail.Com Landline No: 2562 - 273703 

Course Details
 
​​​

 

AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 1997
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 40 Approved Intake (16-17): 40

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 1986
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 2008
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

COMPUTER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 2000
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

COMPUTER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 2008
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 45000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 1983
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 2008
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 2001
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 2008
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai Year Started: 1986
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 47000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  

Lab Details
 
Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 AUTOMOBILE ELECTRICAL AND ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA ALTERNATOR,STARTER,WIPER,OSCILLOSCOPE,BATTERY CELL TESTER,ELECTRICAL SYSTEM AND ACCESSORIES
2 AUTOMOBILE ENGINE SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA CYLINDER LINER,CYLINDER HEAD,MORSE TEST,DIESEL ENGINE,CUT SECTION MODEL -TWO STROKE,FOUR STROKE 4-Ga
3 AUTOMOBILE SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA POWER ASSISTED STEERING,HYDRAULIC BRAKING,PNEUMATIC BRAKING,CAR AIR CONDITIONER,FRONT WHEEL ASSEMBLY
4 AUTOMOBILE TRANSMISSION SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA GEAR BOX,FOUR WHELER CHASSIS,DEFERENTIAL,TYRE WHEEL AND RIM,FRONT AXLE, CLUTCH-SINGLE & MULTIPLATE
5 AUTOMOBILE WORKSHOP. ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING DIPLOMA Compression Testing Machine,los Angles Abrasion Testing Machine,Cement Autoclave,Crushing Value
6 BASIC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL ELECTRONICS DIPLOMA CRO,FUNCTION GEN.,POWERSUPPLY,DMM,METERS,LUX METERS,CURVE TRACER,MINI DRILL MACHINE,RLC BOX,
7 CHEMISTRY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA Lovibond comparator , PH Meter , Kipp's apparatus , Conductivity meter , Voltemeter , Daniel cell.
8 COMMUNICATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL ELECTRONICS DIPLOMA AM/FM GENRATOR,DIGTAL STORAGE CRO,UNIVERSAL COUNTER,CRO,FUNCATION GENRATOR
9 CONCRET TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA COMPRESSION , LOS ANGELIS ABRASION TESTING MACHINE
10 DESIGN AND DRAWING ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA AUTO DESK PRODUCT,AUTOCAD EDUCATION,DRG. TEACHER VERSION,CANNON PRINTER,MODELS &CHARTS,LCD PROJECTOR
11 DIGITAL ELECTRONIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL ELECTRONICS DIPLOMA CRO,FUNCTION GENRATOR,POWER SUPPLY,DMM,DIGITAL TRAINER KITS,MP KITS,MP DYNA85 KITS, MP STAR 85 KITS
12 ELECTRICAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL ELECTRONICS DIPLOMA CRO,POWER SUPPLY,3PHASE RECTIFIER,3PHASE AUTO TRANSFORMER,UNIRSAL MOTOR,AC MOTOR,DC AMMETER.AC AMMET
13 ENGG. MECHANICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA Single Purchase Crab,Double Purchase Crab,worm & Worm Wheel,Gared PullyBlock,Diffencial Pully Block
14 FLUID MECHANICS AND HYD. MACHINERY ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA Bernauli'sApparatus,Venturimeter,Circular Orifice,Determn of Darcy's Friction factor,Determn of Mino
15 GEOTECHNICAL ENGG. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA Direct Shear Appratus,Vane shear m/c,Universal Permeameter,Permeability test Appratus,Relative denst
16 HARDWARE LAB 4 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING DIPLOMA PCs,CRO,Motherboards, Dot Matrix Printers, CD Drives,HDDs,Lan cards,Scanner,CRT Monitors , UPS,SMPS
17 HYDRALLUIC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Pnumatic Trainner
18 IT SOFTWARE LAB 1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA PCs,Laser Printer,Scanner
19 IT SOFTWARE LAB 2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA PCs,Speakers ,Web Cam, Laser printer, Laptops
20 IT SOFTWARE LAB 3 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA PCs,Laser Printerr, Laptops,Scanner
21 IT SOFTWARE LAB 4 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA PCs,Laser Printer,LCD Projector,Scanner
22 IT SOFTWARE LAB 5 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA PCs,Laser Printer,LCD Projector
23 IT SOFTWARE LAB 6 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA PCs , Laser printer
24 MECHANICS OF STRUCTRES ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA Universal Testing M/C Extensometer,Marshall Stability test apparatus,Bitumen Ductility test apparatu
25 METROLOGY AND QUALITY CONTROL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA SURFACE PLATE,SLIP GAUGE,GEAR TOOTH CALLIPER,SCREW THREAD WITH ANVILS SET, PROFILE PROJECTOR
26 PHYSICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA Boyle's law,Young's modulus,Bar Pendulum,Multimeter,P-N Junc.,Capacitor Kit,Vernier Callipers,Microm
27 POWER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL ELECTRONICS DIPLOMA CRO,FUNCTION GENRATOR,POWER SUPPLY,DMM,SERVO STAB.,HT POWER SUPPLY, AUTO IC TESTER, Q-METER,LCR METE
28 RAC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA ICE PLANT,WINDOW AC,REFRIGERATOR,DOMESTIC REFRIGERATOR,WINDOW AC CUT SECT.
29 SOFTWARE LAB 1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING DIPLOMA PCs,Laser Printer,Scanner,Wireless Access Point
30 SOFTWARE LAB 2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING DIPLOMA PCs, LCD Projector,Laser printer, Laptops
31 SOFTWARE LAB 3 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING DIPLOMA PCs,Laser printer, Laptops,scanner
32 SOFTWARE LAB 5 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING DIPLOMA PCs,Lipi Line Printer, Colour Laser printer
33 SOFTWARE LAB 6 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING DIPLOMA PCs, LCD Projector,Laser printer
34 SURVEYING ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA Theodolite,Tilting Levels,Dumpy levels,ST20Theodolite,Prismatic compass,PALcom Digital Planimeter,
35 THEORY OF MACHINE ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA GYROSCOPE,GOVERNER,PNEUMATICBRAKES,SLIP AND CREEP DETERMINATION TEST RIG,BALLANCING TEST RIG,MODELS.
36 THERMAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA PETROL,DIESEL ENGINE TEST RIG,AIR COMPRESSOR,TEST RIG,THERMAL CONDUCTIVITY&STEAFAN BOLTZMAN'S APP.
37 VLSI / EMBEDDED LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL ELECTRONICS DIPLOMA CRO,DMM,PC,VLSI KITS,EMMEDDED KITS, LCD PROJECTOR,SCADA SOFTWAER,SW GREEN MONITER,KEY BOARD
38 WORKSHOP ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA CENTRE LATHE,MILLING MACHINE,SHAPER MACHINE,CNC MACHINE,SURFACE GRINDING MACHINE,WELDING MACHINE,DRI
 

Faculty Details

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Mr. PRAMOD BABURAO KACHAVE Male kachave@gmail.com PRINCIPAL Diploma ELECTRONICS 02-Aug-86 Regular/Approved
2 Miss ASHWINI EKNATH SONAWANE Female ashwini.sonawane2290@gmail.com LECTURER Diploma - 24-Jul-13 Regular
3 Miss BHAGYASHRI Dattatraya DEORE Female "" target=""_top"">11bhagyashri18@gmail.com <11bhagyashri18@gmail.com> LECTURER Diploma - 07-Jan-13 Regular
4 Miss HEMLATA MOHANRAO RASANE Female rasanehemlata@gmail.com LECTURER UG COMPUTER 04-Dec-12 Regular
5 Miss MANALI PRAKASH MORE Female manali.more21@yahoo.com LECTURER Diploma - 02-Jan-14 Regular
6 Miss NEHA VILAS PATIL Female nehavpatil@yahoo.com LECTURER Diploma 0 03-Jul-10 Regular
7 Miss NILIMA SURESHRAO PATIL Female np5413@gmail.com LECTURER Diploma - 01-Jul-13 Regular
8 Miss PRIYA SHALIGRAM PATIL Female priya_patil2277@yahoo.in LECTURER Diploma - 15-Dec-11 Regular
9 Miss PRIYANKA DAYARAM SATOTE Female priyanka.satote@gmail.com LECTURER Diploma CIVIL ENGG. 23-Jul-10 Regular
10 Miss SONALI DAULAT BORASE Female sonali.borase@gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER 23-Jul-11 Regular
11 Miss SONALI SURESH BAGRECHA Female bagrechasonali27@gmail.com LECTURER Diploma - 16-Jul-12 Regular
12 Miss VAISHALI BAPU PATIL Female vaishujs201@rediffmail.com LECTURER Diploma - 09-Jul-11 Regular
13 Mr. ADHIKAR DEORAM PATIL Male adhika23r@redifmail.com LECTURER Diploma CIVIL ENGG 07-Aug-90 Regular/Approved
14 Mr. ATUL SHRIRAM CHAUDHARI Male chaudhari_atul13@yahoo.co.in LECTURER Diploma 0 15-Jul-10 Regular
15 Mr. BHUSHAN DINAKAR PATIL Male patilbhushan.bd26@gmail.com LECTURER Diploma - 11-Aug-14 Regular
16 Mr. CHANDRAKHEKHAR PRADIP BHAMARE Male chandrakhekhar.bhamre@gm.com LECTURER Diploma - 01-Jul-10 Regular
17 Mr. CHANDRASHEKHAR VYANKATRAO PATIL Male cvp2001@rediffmail.com LECTURER Diploma - 08-Jan-93 Regular
18 Mr. DHRMARAJ Sahebrao PATIL Male dspatil65@rediffmail.com LECTURER Diploma PHYSICS WITH ELELCTRONICS 01-Jul-91 Regular/Approved
19 Mr. DUSHYANT SOMNATH POTDAR Male d.dushyant11@gmail.com LECTURER Diploma - 01-Jul-10 Regular
20 Mr. GAURANG VIKASBHAI SHAH Male gaurangshah004@gmail.com LECTURER Diploma INFORMATION TECHNOLOGY 01-Jul-11 Regular
21 Mr. GIRISH SHAMRAO PATIL Male girishpatil607@gmail.com LECTURER Diploma - 01-Jul-13 Regular
22 Mr. GIRISH UMAKANT PIMPALE Male girishpimpale23@gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER 01-Jul-10 Regular
23 Mr. HEMANT BANSILAL PATIL Male patilhemmech hemant@gmail.com LECTURER Diploma - 20-Jul-09 Regular
24 Mr. JAMILAHMAD SHAKIL AHMAD ANSARI Male jamilansarifaiza@rediffmail.com LECTURER Diploma E&TC 05-Jul-10 Regular
25 Mr. JEEVAN SATISH PATIL Male patil.jeevano@gmail.com LECTURER - - 15-Feb-16 Contract
26 Mr. JIJABRAO TARACHAND PAWAR Male jspatil315@gmail.com LECTURER Diploma - 01-Jan-15 Contract
27 Mr. JITENDRA YASHWANT BAWISKAR Male jitendrabawiskar@gmail.com LECTURER - - 14-Mar-16 Contract
28 Mr. KAILAS Gokul SURYAWANSHI Male suryawanshikailas@ymail.com LECTURER Diploma ENGLISH 19-Jul-10 Regular
29 Mr. KISHOR DEORAM CHAUDHARI Male kishorchaudhari15@gmail.com LECTURER - - 15-Feb-16 Contract
30 Mr. KISHOR SHRIDHAR PATIL Male ksp4in@rediffmail.com LECTURER Diploma ELECTRONICS 10-Jul-86 Regular/Approved
31 Mr. LALITKUMAR Bhikan BORASE Male lalit.borase@gmail.com LECTURER Diploma COMPUTER SCIENCE 01-Jul-13 Regular
32 Mr. MAHENDRA GULABRAO PATIL Male mahendrapatil321@rediffmail.com LECTURER Diploma 0 17-Jan-10 Regular
33 Mr. MAHENDRA NAMDEORAO GUJAR Male mahendra.gujar@redifmail.com LECTURER Diploma ELECTRONICS 10-Sep-87 Regular/Approved
34 Mr. MAHESH BHIMRAO BORSE Male rajyo123@yahoo.com HEAD OF DEPT Diploma - 10-Dec-01 Regular
35 Mr. MANOHAR BABULAL YADAV Male narendrakurkure@rediffmail.com LECTURER Diploma - 07-Oct-89 Regular/Approved
36 Mr. MILIND SAHEBRAO PATIL Male patilmilind@ssvps.com LECTURER Diploma ORGANIC CHEMISTRY 11-Jun-86 Regular/Approved
37 Mr. MOHIT NARESH DESALE Male mohitdesale88@gmail.com LECTURER - - 15-Feb-16 Contract
38 Mr. NACHIKET SHARAD PATIL Male nachiketsp@rediffmail.com LECTURER Diploma THERMAL 01-Sep-86 Regular/Approved
39 Mr. NARENDRA LAXMAN KURKURE Male narendrakurkure@rediffmail.com LECTURER Diploma ELECTRONICS INSTRUMENTATION 21-Jul-88 Regular/Approved
40 Mr. NILESHKUMAR RAMESH SONAWANE Male nileshrs87@gmail.com LECTURER Diploma - 16-Dec-11 Regular
41 Mr. NISHAD DASHARATH PATEL Male patelnishad@yahoo.com

Library Facilities 
 
​​​
 
Reading Hall Capacity: 120
Library Network: YES
No of Multimedia PCs: N
Reprographic Availability: N
Working Hours: 7:30 am to 06:30pm
 

Library Books

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 4817
No of Volumes: 21130
No of National Journals: 18
No of Inter-National Journals: 2

Ombudsman Details
 
Name of Member: Prof.A.D.Patil
Designation: Sel.Grade Lecturer
Profession: Co-ordinator
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jul-15
Department Associated: Civil Engineering
Address: Civil Engg. Department
 
Name of Member: Prof.D.S.Patil
Designation: Sel.Grade Lecturer
Profession: Member
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jul-15
Department Associated: Applied Science
Address: App.Science Department
 
Name of Member: Prof.Ms. Mokshada Kachave
Designation: Lecturer
Profession: Member
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jul-15
Department Associated: Computer Engineering
Address: Computer Department
 
Name of Member: Prof.Ms. Neha Patil
Designation: Lecturer
Profession: Member
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jul-15
Department Associated: Information Technology
Address: I.T. Department
 
Name of Member: Prof.P.D.Shinde
Designation: Sel.Grade Lecturer
Profession: Member
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jul-15
Department Associated: Industrial Electronics
Address: Industrial Electronics Department
 
Name of Member: Prof.R.H.Tathed
Designation: Sel.Grade Lecturer
Profession: Member
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jul-15
Department Associated: Mechanical
Address: Mechanical Engg. Department
 

Anti Regging Committee
 
Name of Committee Member: Prof. V.K.Patil
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.M.B.Borse
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof. S.P.PAwar
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.S.D.Kokil
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.Ms.R.G.Khairnar
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof. Ms. V.B.Patil
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.Ms. P.D.Satote
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Pr.f Bhagashri Deore
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.Ms.Sonali Borse
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Member
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Mr.Dipesh Guruwani
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Student Reprsentative
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Ms.Manasi Rajput
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Student Reprsentative
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.N.B.Khivasara
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Co-ordinator
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.Ms.S.R.Patil
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Co-ordinator
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prof.C.V.Patil
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Co-ordinator
Associated With: Boys
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
Name of Committee Member: Prfo.Ms.M.G..Patil
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Co-ordinator
Associated With: Girls
Date of Appointment: 01-Jul-15
 
 
Student Count
 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 32
2 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 62
3 COMPUTER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 21
4 INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 14
5 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 21
6 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 59
7 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 62
8 COMPUTER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 21
9 INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 14
10 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 21
11 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 59
ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್
Shri Shivaji Vidya Prasarak Sansthas Bapusaheb Shivajirao Deore Polytechnic ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸು
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾವಿರಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿ.
  Encourage employer
 • ಸಹಾಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
  Aid admission
ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ