ಬಗ್ಗೆ

Shri Shankaracharya Institute of Technology and Management was established in 2008 which is approved by AICTE, New Delhi and affiliated to CSVTU, Bhilai. It aims to develop some core values in each and every student such as team spirit, innovation, integrity, dedication and respect towards society. Through imparting education and up-to-date knowledge, the institute focuses on developing professional technicians and managers for the challenging world.

ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • Fully air conditioned hall
 • Modernized computer lab
 • Modern digital library

ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರವೇಶ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿShri Shankaracharya Institute of Technology and Management (SSITM)
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ788-2291621
ಇಮೇಲ್contact@ssitm.ac.in
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣwww.sstc.ac.in/reachus.php

ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿShri Shankaracharya Institute of Technology and Management (SSITM)
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ0788-2298620
ಇಮೇಲ್contact@ssitm.ac.in

ವೇದಿಕೆಗಳು

 • ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ವಿಳಾಸ

Junwani
Bhilai Chhattisgarh-
Durg
490020

ಜನಪ್ರಿಯತೆ

Shri Shankaracharya Institute of Technology and Management ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು 6 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Bhopal ನಿಂದ.

 • ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 0 ಬಳಕೆದಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

COLLEGE SUMMARY

Shri Shankaracharya Institute Of Technology & Management Isunaided - Private Institute Located At Bhilai Inchhattisgarh . The Address Of The Institute Is Shri Shankaracharya Institute Of Technology & Management, Junwani Road,Village-Junwani, Bhilai, Dist-Durg, 490020 ,Durg , Pincode490020 . It Operates Under The Parent Organization Shri Gangajali Education Society . The Institute Started Its First Course In 2008. Shri Shankaracharya Institute Of Technology & Management Is Open For Both Men And Women. Shri Shankaracharya Institute Of Technology & Management Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Neeta Tripathi , Having A Teaching Experience Of 21 Years And Research Experience Of 7 Years. Contact Details: Website: Www.Sstc.Ac.In Email: Contacts(at)Ssitm.Ac.In Landline No: 788 - 2291605

Course Details:

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2013
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 30900 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 108 Approved Intake (16-17): 108

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2013
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 30900 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 108 Approved Intake (16-17): 108

 

CYBER FORENSICS AND INFORMATION SECURITY ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2013
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 16 Approved Intake (16-17): 16

 

DIGITAL ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 16 Approved Intake (16-17): 16

 

POWER SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 16 Approved Intake (16-17): 16

 

PRODUCTION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 16 Approved Intake (16-17): 16

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2010
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 108 Approved Intake (16-17): 108

 

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 108 Approved Intake (16-17): 108

 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2010
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 108 Approved Intake (16-17): 108

 

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty, Chhatisgarh Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 59900 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 108 Approved Intake (16-17): 108
 

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ADVANCE MANUFACTURING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRODUCTION ENGINEERING POST GRADUATE ULTRASONIC FLOW DETECTOR MODEL, ELECTROMAGNATIC CRACK DETECTOR, DYE PENETRATION (FLUORESCENT KIT)
2 ADVANCED DIGITAL SIGNAL,ADVANCED,DIGITAL SYSTEM DESIGN,ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIGITAL ELECTRONICS POST GRADUATE MATLAB
3 AEC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE DIGITAL STORAGE, OSCILLOSCOPE 60 MHZ, CRO
4 APPLIED CHEMISTRY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE BOMB CALORI METER, PENSKY MARTIN FIRE & FLASH POINT APPARATUS, DOUBLE DISTILLATION UNIT,
5 APPLIED THERMODYNAMICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE COCHRON BOILER, LANCASHIRE BOILER, GREEN ECONOMISER
6 AUTO MOBILE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE STEERING SYSTEM, SUSPENSION SYSTEM, SINGLE-MULTI PLATE CLUTCH
7 AUTOMATIC CONTROL SYSTEM LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE MASTER UNIT MODEL, PROCESS SIMULATOR PANEL, SERVO INTERFACE PANEL, POTERNTIOMETER AS DETECTRO KIT, L
8 BASIC CIVIL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE DUMPY LAVEL, RANGING ROD, SURVEYING COMPAS, TAPE, CHAIN, VICATS APPARATUS, PRISMETIC COMPAS, SEIVE,
9 BASIC ELECTRICAL ENGG LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE RESISTIVE LOAD, DC SHUNT MOTER, SQ CASE IM TRANSFORMER, DC MOTER, THYRISTOR CONTROL RECTIFIER,
10 BASIC ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE BREAD BOARD, CRO 20MHZ MTEK, DUAL CHANNEL CRO SM 325, DIGITAL MULTIMETER, DC REGULATED POWER SUPPLY
11 CAD LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE PRO-E(SOFTWARE),COMPUTER SYSTEMS
12 CAM LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE CNC MILLING
13 COMMUNICATION SYSTEM LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE SPECTRUM ANALYSER, DSO, ALL DIGITAL ANALOG COMMUNICATION TRAINER KIT Available
14 COMPUTER CETNRE ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
15 COMPUTER LAB-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
16 COMPUTER LAB-2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
17 COMPUTER LAB-3 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
18 COMPUTER LAB-4 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
19 COMPUTER LAB-5 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
20 COMPUTER LAB-6 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
21 COMPUTER LAB-7 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
22 COMPUTER LAB-8 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
23 COMPUTER LAB-MBA-9 MANAGEMENT MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION POST GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
24 COMPUTER SIMULATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE EDWIN XP-30 USER
25 COMUTER GRAPHICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
26 DIGITAL ELECTRONICS & LOGIC DESIGN ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE D.C. REGULATED POWER SUPPLY, UNIVERSAL IC TESTER
27 DSP LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE TK BASED, TMK 320 PROCESSOR KIT
28 DYNAMICS OF MACHINES LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE UNIVERSAL VIBRATION APPARATUS, BALANCING APPARATUS, GOVERNOR APPARATUS
29 ELECTRIC CIRCUIT, ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE THEORAM KIT,LOAD BANK,VARIAC 1 PHASE, DIGITAL CLAMP, ANALOG MULTIMETER,PF METER LAB CHARTS,FUNCTION
30 ELECTRICAL MACHINE-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE DIGITAL CLAMP METER, PF METER, DC SHUNT MOTOR, DC COMPOUND MOTOR, VOLT METER AM METER, WATT METER PF
31 ELECTRONICS WORKSHOP LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE PCB ETCHING MACHINE, PCB DIP COATING MACHINE, PCB OVEN, U.V. EXPOSURE MACHINE, CRO, FUNCTION GENERAT
32 EMAMI LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE THEOREM BIT,MULTIMETER,MEGGER,DECADE BOX,EARTHY TESTER,ENERGY METER
33 ENERGY CONVERSION SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE RECIPROCATING AIR COMPRESSOR, LAMOUNT BOILER, LOEFTLER BOILER
34 ENGINEERING MECHANICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE GEARED JIB CRANE, FRICTION APPARATUS, SPRING APPARATUS
35 FLUID MACHINERY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE PELTON TURBINE, FRANCIS TURBINE, CENTRIFUGAL PUMP
36 FLUID MECHANICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE REYNOLDS APPARATUS, LOSS IN PIPE, ORIFICE & MOUTH PIECE
37 FLUID MECHANICS-1LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE SHIP MODEL ORIFICEMETER, VENTURIMETER, VFA,MPA,EAA,BERMOUILLI'S APPARATUS, PIPE FLOW APPARATUS, N.A.
38 HMT LAB, ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE HEAT TRANSFER THROUGH COMPOSITE WALL, HEAT TRANSFER IN PIN FIN, DROP &FILM CONDENSATION APPARATUS
39 INDUSTRIALTRANSDUCER & SENSOR LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE LXDT TRAINSER KIT
40 INTERNAL COMBUSTION ENGINES ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE 2-STROKE PETROL ENGINE, 4-STROKE PETROL ENGINE, 4-STROKE DIESEL ENGINE
41 KINEMATICS OF MACHINES ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE CAM APPARATUS, JOURNAL BEARING, CORIOLLIS COMPONENT
42 LANGUAGE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
43 LICA LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE CRO
44 MACHINE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE METER CLAMP, AMMETER, TACHOMETER CONTACT TYPE, VOLTMETER
45 MATERIAL TESTING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE UNIVERSAL TESTING M/C, TORSION TESTING M/C, IMPACT TESTING M/C
46 MEASUREMENTS & METROLOGY LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE TOOL MAKER MICROSCOPE, ROTAMETER, ELECTRICAL GAUGE
47 MICROCONTROLLER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE CROSS COMPILER FLASH MAGIC TK BOOED ARM PIC
48 MICROPROCESSOR LAB & ADVANCE MICROPROCESSOR LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE UNIVERSAL TRAINER, (8085,8086,8051), UNIVERSAL PROGRAMMER, PERIPHERAL CARDS
49 MT LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE HARDNESS TESTING MACHIN,CUBE MOULD, SIEVE SHAKERS, TSTM,OWB,ATM, APBA
50 NACP LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE NACP LAB
51 NETWORK ANALYSIS LAB/ITS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE OSCILLOSCAPE, D.C. REGULATED POWER SUPPLY,
52 OPTICAL COMM LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE TRAINER KITS
53 PHYSICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE E/M JJ THOMPSON METHOD APPRATUS, ENERGY BAND GAP METHOD KIT, HALL EFFECT SETUP, HENE LASER KIT,OPTIC
54 POWER ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE SINGLE PHASE SCR , CYCLO CONVERTER R& RL , STUDY OF UJT RELAXATION , SINGLE PHASE PARALLER NVERTER,
55 POWER PROTECTION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE GENERATOR PROTECTION SYSTEM, IDMT OVER CURRENT RELAY, NEGATIVE SEQUENCE CURRENT, TESTING KIT MICRO C
56 PROGRAMMING WITH C LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE COMPUTER, LICENSE SOFTWARES
57 PS SIMULATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY POWER SYSTEMS POST GRADUATE

Faculty Details:
Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Dr. SANDIP KUMAR SHRIVASTAVA Male sandeep_ssmv(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG MATHS 05-Aug-08 Regular
2 Dr. SANTOSH Kumar VERMA Male vermasantosh08(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG INORGRANIC CHEMISTRY 02-May-11 Regular
3 Miss ANITA VERMA Female nitu146485(at)yahoo.com ASST PROFESSOR PG CHEMISTRY 24-Jan-12 Regular
4 Miss ANUPMA SHARMA Female a.anu07sharma(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 15-Jan-14 Regular
5 Miss DEEPIKA BAJAJ Female bajajdeepika(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG E&TC 05-Feb-11 Regular
6 Miss DIPTI VERMA Female diptiverma.sac(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG COMPTER TECH.APPLICATION 01-Aug-08 Regular
7 Miss DIVYA SHARMA Female divya321sharma(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG E&TC 09-Jul-10 Regular
8 Miss JHARNA VERMA Female jharnaverma27(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG CHEMISTRY 07-Jan-14 Regular
9 Miss LAXMI DEVI SAHU Female laxmirs(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 01-Jul-13 Regular
10 Miss POLLY NANDI Female pollynandi88(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG (MATH) 22-Jul-13 Regular
11 Miss POOJA SHARMA Female a.anu07sharma(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 15-Jan-14 Regular
12 Miss REETU TIWARI Female reetu.mech(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG N/A 02-Feb-10 Regular
13 Miss SNEHAL GOVERDHAN Female snechamsnehal(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG IT 05-Jun-10 Regular
14 Mr. A MANISH KUMAR Male kumaramanish(at)gmailcom ASST PROFESSOR UG E&TC 02-May-12 Regular
15 Mr. ABHISHEK - DEWANGAN Male mr4abhidewangan(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG PHYSICS 15-Jan-15 Regular
16 Mr. ABHISHEK - TIWARI Male abhi(at)19(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG EEE 01-Jul-13 Regular
17 Mr. ABHISHEK - TIWARI Male abhi(at)19(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 01-Jul-13 Regular
18 Mr. ABHISHEK KUMAR CHOUBEY Male abhishek(at)gmail.conm ASST PROFESSOR UG CSE 01-Jan-11 Regular
19 Mr. AJAY HAIWANI Male ahaiwani(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG IT 05-Feb-11 Regular
20 Mr. AJAY KUMARAN Male ajay.kumaran(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 15-Jan-14 Regular
21 Mr. AKASH AGRAWAL Male akashagrawal28(at)outlook.com ASST PROFESSOR UG - 30-Jun-15 Regular
22 Mr. AKASH SAHU Male akashsahu(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG MECHANICAL ENGG 16-Aug-10 Regular
23 Mr. AMIT KUMAR SINGH Male amiteee23(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 10-Oct-14 Regular
24 Mr. AMIT KUMAR TAMRAKAR Male amit.durg(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 01-Oct-14 Regular
25 Mr. AMIT RANJAN SINHA Male amitranjansinha29(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 10-Oct-14 Regular
26 Mr. ANAND - MAHESHWARI Male anana.maheshwari56(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG - 16-Jan-15 Regular
27 Mr. ANIL kumar SHARMA Male anilhidderhero(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG INFORMATION TECHNOLOGY 05-Feb-11 Regular
28 Mr. ANIL KUMAR VERMA Male anikurver28(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 20-Jun-13 Regular
29 Mr. ANIMESH AGRAWAL Male animeshgrw(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG MECHANICAL 28-May-11 Regular
30 Mr. ANIRUDDHA SINHA Male aniruddh.civil(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG CIVIL ENGG 23-Oct-09 Regular
31 Mr. ANISH PANDEY Male anishpandey43(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG MARKETING 01-Jul-13 Regular
32 Mr. ANJU TIWARI Female anjutiwari60(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 10-Oct-14 Regular
33 Mr. ANKIT ARORA Male t12-comp(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG NA 22-Jun-09 Regular
34 Mr. ANKIT - BISWAS Male anikbiswas(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG - 02-Feb-15 Regular
35 Mr. APURVA KUMAR DAS Male apurvadas1985(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG MATHSS 01-Jul-08 Regular
36 Mr. ARPAN DWIVEDI Male arpandwvd(at)gmailcom ASST PROFESSOR PG ENERGY TECH. 07-Jan-12 Regular
37 Mr. ARUN KUMAR DEWANGAN Male arundewangan245(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 15-Feb-14 Regular
38 Mr. ARVIND Kumar SHUKLA Male aaj14(at)rediffmail.com ASSOCIATE PROFESSOR UG KINEMATICS 07-Oct-11 Regular
39 Mr. ASHISH DEWANGAN Male ashish_shp(at)yahoo.co.in ASST PROFESSOR UG - 01-Jul-13 Regular
40 Mr. ASHISH TIWARI Male tiwari.ashish99(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG ET & T 04-May-11 Regular
41 Mr. ASHISH - PARMAR Male ashish0536c(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 02-Feb-15 Regular
42 Mr. ASHOK KUMAR SHARMA Male ak_025(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR
 

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 180
Library Network: YES
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 8AM TO 8 PM
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 4112
No of Volumes: 24489
No of National Journals: 88
No of Inter-National Journals: 23
2
Programme: MANAGEMENT
No of Titles: 388
No of Volumes: 2261
No of National Journals: 28
No of Inter-National Journals: 8

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: DR NEETA TRIPATHI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Chairperson
Associated With: Teaching
Date of Appointment: 22-Aug-12
 
Name of Committee Member: MS JAYA MISHRA
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Vice Chairperson
Associated With: Teaching
Date of Appointment: 22-Aug-12
 
Name of Committee Member: ARVIND KUMAR SHUKLA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Member
Associated With: Teachning
Date of Appointment: 22-Aug-12
 
Name of Committee Member: DR SANDEEP KUMAR SHRIVASTAVA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Member
Associated With: Teaching
Date of Appointment: 22-Aug-12
 
Name of Committee Member: MR VISHAL MOYAL
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Member
Associated With: Teaching
Date of Appointment: 22-Aug-12
 
Name of Committee Member: PROF. M C TANEJA
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Member
Associated With: Teaching
Date of Appointment: 22-Aug-12
 

 

Student Count

 

 

 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 75
2 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 76
3 CYBER FORENSICS AND INFORMATION SECURITY ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
4 DIGITAL ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 13
5 POWER SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 15
6 PRODUCTION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 16
7 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 75
8 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 75
9 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 36
10 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 6
11 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 3
12 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 76
13 MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT POST GRADUATE 1st Shift 0
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
  ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾವಿರಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿ.
  ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
 • ಸಹಾಯ ಪ್ರವೇಶ
  ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
  ಸಹಾಯ ಪ್ರವೇಶ
ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ