ಬಗ್ಗೆ

SLJP - Shri Laxmanrao Jarkiholi Polytechnic supports the best infrastructure facilities that helping the students in achieving their goals. The mutual understanding & strong bonding between teachers & students of Laxmanrao are one of the best part of the college.

ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • Well stocked and Spacious Library
 • Good Exposure to students on all fronts
 • Excellent Placement record Since inception

ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರವೇಶ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಮೇಲ್@
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ

ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಮೇಲ್@

ವೇದಿಕೆಗಳು

 • ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಜನಪ್ರಿಯತೆ

Shri Laxmanrao Jarkiholi Polytechnic ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು 1 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಂದ.

 • Anshi Sharma
 • ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬಳಕೆದಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

COLLEGE SUMMARY

Name of Institute: SHRI LAXMANRAO JARKIHOLI POLYTECHNIC
Permanent Institute ID: 1-458858441
Institute Type: Unaided - Private

Correspondence Details:

Address: VIDYA NAGAR, GOKAK
Town / Village / City: GOKAK
District: BELGAUM
State: Karnataka
Pin code: 591307
 
CONTACT DETAILS:
Landline No.: 8332 - 226735
Website: www.sljpolytechnic.org
Email : principalsljpoly@gmail.com

Parent Organization Details

Name of Parent Organisation: LAXMI EDUCATION TRUST
 
CORRESPONDANCE DETAILS:
Address of the Organisation: POST BOX NO-20, VIDYANAGAR, GOKAK
Town/City/Village: GOKAK
District: BELGAUM
State: Karnataka
Organisation website: www.sljpolytechnic.org

Head Of Institute (HOI) Details

Name: GANGADHAR HONGAL
Designation: Principal
Appointment Type: Regular
Date of Joining: 13-Aug-94
Teaching Experience: 28 years
Research Experience: 0 years
Industry Experience: 1 years
 
CONTACT DETAILS:
Landline: 8332 - 224218
Fax: 226647
Email: gshongal@gmail.com

Other Details

First course Approval year: 1994
Whether Womens Institute: N
Whether Minority Institute: N
Type of minority:  
Name of Minority: NA

Contact Person

Contact Person Name: Mr. GANAGADHAR HONGAL
Designation: PRINCIPAL
Address: LAXMI EDUCATION TRUST, GOKAK, BELGAUM, GOKAK, Karnataka, 591307
Contact No: 8332 - 226735
Email: principalsljpoly@gmail.com
Fax: 226647
 

Course Details:
CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1994
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 10750 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 40 Approved Intake (16-17): 40

 

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1994
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 10750 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 10750 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 30 Approved Intake (16-17): 30

 

ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 1994
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 10750 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 10750 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 40 Approved Intake (16-17): 40

 

INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Department of Technical Education, Bangalore Year Started: 2009
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 10750 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 30 Approved Intake (16-17): 30


Lab Details:
Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 COMPUTER LABS ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING DIPLOMA COMPUTERS
2 ELCTRONICS LABS ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA ELECTRONIC EQUIPMENTS&COMPUTERS
3 ELECTRICAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA MEASURING INSTRUMENT AND ELECTRICAL TOOLS
4 SURVEYINGLAB,MT LAB &HYDRAULICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING DIPLOMA CIVIL ENGG EQUIPMENTS


Faculty Details:
Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Mr. GANGADHAR SANGAPPA HONGAL Male principalsljpoly@gmail.com PRINCIPAL Diploma ELECTRONICS AND COMMUNICATION 13-Aug-94 Regular/Approved
2 Miss ARUNA SIDDAPPA HUKKERI Female arunahukkeri@gmail.com LECTURER Diploma - 15-Jan-13 Regular
3 Miss ASHARANI RAMACHANDRA NIDASOSHI Female asharani.rn@gmail.com LECTURER Diploma - 01-Feb-14 Regular
4 Miss LEELAVATI RAMACHANDRA AKKINAVAR Female leelaakki92@gmail.com LECTURER Diploma - 17-Sep-14 Regular
5 Miss POOJA MALAGOUDA PATIL Female patil.pooja080@gmail.com LECTURER Diploma - 01-Sep-14 Regular
6 Miss POOJA SHANKARGOUDA PATIL Female poojaspatiloo5@gmail.com LECTURER - - 26-Aug-15 Regular
7 Miss RUDRAMMA RAMESH TALAWAR Female preeti88sai@gmail.com HEAD OF DEPT Diploma - 07-Jul-14 Regular
8 Miss SAVITA VIJAY BIRAJ Female savithabiraj@gmail.com LECTURER Diploma - 15-Jul-13 Regular
9 Miss SUSHMA BABU NARAYANKAR Female narayankarsushma12@gmail.com LECTURER - - 18-Feb-16 Regular
10 Mr. ATMARAM LAXMAPPA BUDIGOPPA Male atm04ec@gmail.com LECTURER - IT 12-Feb-16 Regular
11 Mr. BASALINGAPPA GURUPADAPPA TUPPAD Male basaling.tuppad@gmail.com LECTURER - - 02-Mar-15 Regular
12 Mr. BASALINGAPPA GURUPADAPPA TUPPAD Male - LECTURER - - - Regular
13 Mr. DINESH MALLAPPA KAMMAR Male dineshkammar@yahoo.com LECTURER Diploma - 08-Jul-13 Regular
14 Mr. HANAMANT SHIDDAPPA ADIBATTI Male hs.adibatti79@gmail.com HEAD OF DEPT Diploma CS&E 10-Sep-04 Regular/Approved
15 Mr. MANJUNATH BALAPPA KALI Male manjunath.vlsi06@gmail.com LECTURER Diploma E&C 05-Nov-13 Regular
16 Mr. MOHAN APPAYAPPA DHULASHETTY Male principalsljpoly@gmail.com LECTURER Diploma ENG 10-Jul-10 Adhoc/Contract
17 Mr. PRAKASH DHARMARAJ PANCHAL Male principalsljpoly@gmail.com LECTURER Diploma MATHS 11-Aug-09 Regular/Approved
18 Mr. RAVI SATAPPA HADAKAR Male ravi.h651@gmail.com HEAD OF DEPT Diploma E&C 03-Oct-13 Regular
19 Mr. SADANAND MAHALINGAPPA KUMBAR Male sadanandkumbar@gmail.com LECTURER - CIVIL 01-Jul-15 Regular
20 Mr. SHANKAR SIDDAPPA PUJERI Male principalsljpoly@gmail.com LECTURER Diploma MATHS 10-Sep-13 Regular
21 Mr. VINAYAKUMAR LAXMAN BHOVI Male vinayakumarbhovi@gmail.com LECTURER - - 01-Feb-15 Regular
22 Mr. VITTAL MARUTI HADAKAR Male vittal.hadakar@gmail.com LECTURER Diploma DEC 24-Jul-14 Regular
23 Mr. YALLAPPA UDDAPPA BANDI Male yallappab5@gmail.com LECTURER - - 11-Aug-15 Regular
24 Mrs. PUTTAVVA RAMAPPA PAMMAR Female puttupammar@gmail.com LECTURER - - 15-Jul-15 Regular
25 Mrs. RAJASHRI LAGAMAPPA KARIGAR Female rajashri_karigar@rediffmail.com LECTURER Diploma - 14-Nov-98 Regular/Approved
 

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 100
Library Network: -
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 9-00AM TO 5-00PM
 

Library Books :

Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 600
No of Volumes: 6875
No of National Journals: 11
No of Inter-National Journals: 0


Ombudsman Details:
Name of Member: D.M.KAMMAR
Designation: -
Profession: HOD/E&E
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 22-Nov-14
Department Associated: -
Address: SLJP GOKAK
 
Name of Member: G.S.HONGAL
Designation: -
Profession: PRINCIPAL
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 24-Dec-12
Department Associated: -
Address: SLJP GOKAK
 
Name of Member: H.S.ADIBATTI
Designation: -
Profession: HOD/CS
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 24-Dec-12
Department Associated: -
Address: SLJP GOKAK
 
Name of Member: R.R.TALAWAR
Designation: -
Profession: HOD/CE
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 22-Nov-14
Department Associated: -
Address: SLJP GOKAK
 
Name of Member: S.V.BIRAJ
Designation: -
Profession: HOD/E&C
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 22-Nov-14
Department Associated: -
Address: SLJP GOKAK
 


Anti-ragging Squad:
Name of Committee Member: R.Y.HALAGI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Office Supdt
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Dec-14
 
Name of Committee Member: V.S.HOOLI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Student
Associated With: -
Date of Appointment: 26-Dec-14
 
Name of Committee Member: G.S.HONGAL
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Principal
Associated With: -
Date of Appointment: 24-Dec-12
 
Name of Committee Member: PSI GOKAK
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Sub Inspector
Associated With: -
Date of Appointment: 24-Dec-12
 
Name of Committee Member: MUNNA BAGAWAN
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Press Reporter
Associated With: -
Date of Appointment: 24-Dec-12
 
Name of Committee Member: H.S.ADIBATTI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Hod/cs
Associated With: -
Date of Appointment: 24-Dec-12
 
Name of Committee Member: R.L.KARIGAR
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Lect/cs
Associated With: -
Date of Appointment: 24-Dec-12
 
Name of Committee Member: N.M.TOTAGI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Ngo
Associated With: -
Date of Appointment: 24-Dec-12
 
Name of Committee Member: R.S.VARJI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Student
Associated With: -
Date of Appointment: 06-Feb-16
 
Name of Committee Member: V.S.KATTI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Student
Associated With: -
Date of Appointment: 06-Feb-16
 
Name of Committee Member: S.M.PUJERI
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Parent
Associated With: -
Date of Appointment: 06-Feb-16
 

 
Student Count:
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 42
2 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 18
3 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 32
4 ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 32
5 INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
6 INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್
Shri Laxmanrao Jarkiholi Polytechnic ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸು
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾವಿರಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿ.
  Encourage employer
 • ಸಹಾಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
  Aid admission
ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ