ಬಗ್ಗೆ

RVSPC - RVS Polytechnic College is afffilaited with Directorate of Technical Education Chennai. It was established with the aim of imparting quality technical education to the students inculcating ethical values & spirit of professional. The main focus of management is to transform the individual student into the mature individual who is having all the qualities of professional.

ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • Well stocked and Spacious Library
 • One of the Top best Engineering College
 • Excellent infrastructure facilities

ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರವೇಶ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಮೇಲ್@
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ

ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಮೇಲ್@

ವೇದಿಕೆಗಳು

 • ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಜನಪ್ರಿಯತೆ

R V S Polytechnic College ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು 2 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Singapore ನಿಂದ.

 • ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 0 ಬಳಕೆದಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

COLLEGE SUMMARY

Rvs Polytechnic College Isunaided - Private Institute Located At Coimbatore Intamil Nadu . The Address Of The Institute Is Kumaran Kottam Campus Kannampalayam Sulur ,Coimbatore , Pincode641402 . It Operates Under The Parent Organization Rvs Educational Trust . The Institute Started Its First Course In 2006. Rvs Polytechnic College Is Open For Both Men And Women. Rvs Polytechnic College Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Ss Murugan . Contact Details: Website: Www.Rvsptc.Ac.In Email: 577Rvs@Gmail.Com Landline No: 422 - 2681123 

Course Details

 
​​​

 

COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2006
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2006
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 120 Approved Intake (16-17): 120

 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2012
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2006
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2007
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2006
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 180 Approved Intake (16-17): 180

 

MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA  
Affiliating Body: Directorate of Technical Education, Chennai Year Started: 2012
Shift: 2nd Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 21000 Course Duration: 3 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

Lab Details
 
Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Colour TV trainer,Analog transmitter & receiver,Frequency shift keying Tx-Rx
2 ANALAOG & DIGITAL ELECRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Digital IC Trainer,Digital to Analog converter kit,Analog to Digital converter, Digital IC Trainer
3 ANALOG & DIGITAL ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA DIGITAL IC TRAINER, ANALOG IC TRAINER, DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
4 APPLIED THERMODYNAMIC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA 4 CYLINDER 4 STROKE PETROL ENGINE + HYDRAULIC DYNAMOMETER,SINGLE CYLINDER 5HP DIESEL ENGINE
5 AUTOMOBILE TECHNOLOGE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA FOUR CYLINDER DIESEL ENGINE ASSEMBLY, FOUR CYLINDER PETROL ENGINE ASSEMBLY, GEAR BOX ASSEMBLY
6 AUTOMOBILE TECHNOLOGY TOOLS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA MITUTOYO BORE DIAL GAUGE(50-150),GENIUS BOX SPANNER SET,GB RING SPANNER SET (6-7 to 30-32)
7 BASIC WORKSHOP ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA BENCH VICE 5”, POWER DRILLING MACHINE, BENCH HOOK
8 C & OOPS LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA PC with Monitor
9 CAD/CAM LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER SYSTEM,UPS, BATTERY
10 CHEMISTRY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA PRISM, STOKES APPRATERS, PRISM EDF, GRADULE BURETTE TUBE, Re agent bottle 250 ml
11 CNC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA CNC LATHE(TURNING CENTRE)
12 COMMON LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Cathode ray oscilloscope,Power supply (dual),Cathode ray oscilloscope
13 COMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Communication trainer kit,Micro phone directional characteristics kit,Diff-stages super heterodyne
14 COMMUNICATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA THOSIBA COLOUR TV – 21”, DVD VIDEO PLAYER – PHILIPS, AUDIO TAPE RECORDER, Computer System LCD
15 COMPUTER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER SYSTEM, UPS, PRINTER
16 COMPUTER LAB - II ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER SYSTEM WITH LCD MONITOR(HDD 80GB), UPS
17 CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA PLC TRAINER KIT, TRANSFORMER OIL KIT, CONTROL CIRCUIT KIT
18 ELECTRICAL MACHINES LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA DC SHUNT GENERATOR WITH DC, DC SHUNT MOTOR, DC RECTIFIER PANEL, THREE PHASE ALTERNATOR
19 ELECTRICAL WIRING AND WINDING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA TPST SWITCH, WIRES( 1/18)
20 ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Hartly & colpitts oscillator , Solar cell & optocoupler, RC phase shift oscillator kit
21 ELECTRONICS CIRCUITS & INSTRUMENTATION LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Transducer trainer-RTD, Transducer Trainer-strain gauge, Transducer trainer-Load cell
22 ELECTRONICS DEVICES & CIRCUIT LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA DC REGULATOR POWER SUPPLY, IC TRAINER KIT, SIGNAL GENERATOR
23 EMBEDDED LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA Embedded Trainer kit
24 FLUID MECHANICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA PELTON TURBINE, CENTRIFUGAL TEST RIG PUMP, ORIFICES& MOUTH PIECES, VENTURIMETER AND ORIFICE METER
25 HARDWARE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING DIPLOMA COMPUTER SYSTEM CRT, LG DVD WRITER
26 INDUSTRIAL ELECTRONICS LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA PLC trainer,PLC trainer (traffic Light),Single phase series inverter
27 INFORMATION TECH LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY DIPLOMA COMPUTER SYSTEM, UPS, HANDY CAM, PRINTER, DIGITAL CAMARA
28 LATHE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA 5’3” medium duty Balaji brand lathe m/c, Arun brand 5’6” heavy duty lathe, MODEL heavy duty lathe
29 MEASUREMENT & INSTRUMENTATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA TRANSDUCER TRAINER LOAD SHELL, LVDT, EARTH TESTER
30 MECHANICS OF MACHINES LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA UNIVERSAL TESTING MACHINE, COMPRESSION TESTING MACHINE, TORSION TESTING MACHINE, SPRING TESTING M/C
31 METALLURGY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) DIPLOMA CUT OFF WHEEL MACHINE, LINISHER(BELT GRINDER),SINGLE DISC POLISHING MACHINE, BINOCULAR MICROSCOPE
32 METROLOGY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA SLIP GUAGE SET, VERNIER CALIPER, ANGLE PLATE
33 MICROCONTROLLER & MICROPROCESSOR LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA 8085-Microprocessor,Microcontroller kit,Microcontroller kit
34 MICROPOROCESSOR & MICROCONTROLLER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA MICROCONTROLLER TRAINER KIT, Computer System LCD
35 PHYSICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER DIPLOMA TRAVELLING MICROSCOPE, TUNING FORK, SPECTROMETER, NPN TRANS CHARACTERISTICS SET
36 PLASTIC MOULDING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) DIPLOMA PLASTIC INJECTION MOULDING MACHINE (MANUEL) - 3 Nos
37 POWER ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA CLOSED LOOP SPEED CONTROL OF DC MOTOR, 3 PHASE HALF & FULL BRIDGE CONVERTER
38 PRESS TOOL MAKING ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) DIPLOMA HAND FLY WHEEL PRESS - 1 No.
39 SPECIAL MACHINES LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA Planning machine H.Duty 4’ along with ‘V’ belt switches and 3 H.P motor, Surface grinder heavy dutY,
40 VLSI LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DIPLOMA VLSI Trainer kit,Stepper Motor Interface,Traffic Light controller system
41 WINDING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA TRANSFORMER COIL WINDING MACHINE, MOTOR COIL WINDING MACHINE, TRANSFORMER COIL WINDING MACHINE
42 WORKSHOP- I ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA SMITHY (FULL SETTING), MOULDING WOODEN BOX, ARC WELDING MACHINE,
 
Faculty Details
Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Mr. MURUGAN S S Male ssmurugan53@yahoo.com PRINCIPAL PG PRODUCTION 28-Nov-07 Regular/Approved
2 Miss AMALA G Female amalagurunathan@gmail.com LECTURER UG EEE 26-Dec-11 Regular
3 Miss ATHILAKSHMI D Female athilaskhmi@gmail.com LECTURER UG MECHANICAL 16-Dec-11 Regular
4 Miss G MUTHULAKSHMI Female 577rvs@gmail.com LECTURER PG PHYSICS 05-Jun-13 Regular
5 Miss JEYANTHI V Female jaya90eee@gmail.com LECTURER UG EEE 26-Dec-11 Regular
6 Miss K KAVITHAMANI Female kavithamani.ece@gmail.com LECTURER UG ELECTRONICS 05-Jun-13 Regular
7 Miss KALAVATHY M Female kala_laks@sify.com LECTURER UG ELECTRICAL 01-Dec-10 Regular/Approved
8 Miss KARTHIKA K Female karthikakps@yahoo.co.in LECTURER Diploma COMPUTER SCIENCE 05-Jul-11 Regular/Approved
9 Miss KAVITHA S Female kavithaslvrj12@gmail.com ASST PROFESSOR UG INFORMATION TECHNOLOGY 02-Jun-10 Regular/Approved
10 Miss KIRITHIKA K Female kiruthika_ma@yahoo.com LECTURER PG ENGLISH 01-Dec-10 Regular/Approved
11 Miss L KALAISELVI Female kalaiselvilogu@gmail.com LECTURER UG ELECTRICAL 05-Jun-13 Regular
12 Miss MANGAYAR KARASI D Female mangai_arasi@yahoo.com LECTURER PG CHEMISTRY 11-Oct-10 Regular/Approved
13 Miss MOHANA PRIYA E Female mpmonapriya@gmail.com LECTURER UG ELECTRONICS 01-Dec-10 Regular/Approved
14 Miss PARTHEEBA T Female partheeba@gmail.com HEAD OF DEPT UG COMPUTER 02-Jun-10 Regular/Approved
15 Miss PARVATHI BANU M Female banu4chandra@gmail.com LECTURER PG ENGLISH 09-Jul-12 Regular
16 Miss PREMA K Female prema33@ymail.com LECTURER PG MATHS 02-Jul-12 Regular
17 Miss PUSHPA LATHA M Female pushpa23.02.89@gmail.com LECTURER UG ELECTRONICS 19-Jan-11 Regular/Approved
18 Miss R SRI SANGEETHA Female srisangeetharavi@gmail.com LECTURER UG ELECTRICAL 06-Jun-13 Regular
19 Miss RAJESWARI B Female rajisamya03@gmail.com LECTURER UG COMPUTER 19-Jan-11 Regular/Approved
20 Miss RANGITHA R Female r.ranjimaths@gmail.com LECTURER PG MATHS 02-Jul-12 Regular
21 Miss RANI M Female rani_aashile@yahoo.co.in HEAD OF DEPT PG ENGLISH 21-Aug-06 Regular/Approved
22 Miss SAMANTHA R Female samantha.chandran@gmail.com LECTURER UG INFORMATION TECHNOLOGY 19-Jan-11 Regular/Approved
23 Miss SARANYA J Female jcsaranya@rediffmail.com LECTURER PG CHEMISTRY 02-Jun-10 Regular/Approved
24 Miss SHIVA SHANKARI P Female shiva_ece@gmail.com ASST PROFESSOR UG VLSI DESIGN 02-Jun-10 Regular/Approved
25 Miss SUREKHA V.C Female surekhaaanjali@ymail.com LECTURER Diploma ECE 06-Jun-11 Regular/Approved
26 Miss V SOWBARNIKA Female sowbarnika133@gmail.com LECTURER UG COMPUTER 05-Jun-13 Regular
27 Miss VIDHYA VIKASINI P Female vidhyaeee@gmail.com LECTURER UG ELECTRICAL 12-Jun-12 Regular
28 Mr. ANANDHA KUMAR C J Male anandnagar1@yahoo.com LECTURER (SR SCALE) PG CNC 02-Jun-10 Regular/Approved
29 Mr. ANOJ P A Male anojpa1988@yahoo.com LECTURER UG MECHNICAL 02-Jun-10 Regular/Approved
30 Mr. ARUN KUMAR B Male arunkumarbe@gmail.com LECTURER UG MECHNCIAL 02-Jul-12 Regular
31 Mr. BALA MURUGAN M Male balimuke1983@gmail.com LECTURER UG CAD/CAM 02-Jun-10 Regular/Approved
32 Mr. BALAJI K Male balajirks@rediffmail.com HEAD OF DEPT PG INFORMATION TECHNOLOGY 26-May-08 Regular/Approved
33 Mr. C SATHEESH KUMAR Male satheeshsince1990@gmail.com LECTURER UG MECHANICAL 07-Jun-13 Regular
34 Mr. CHELLIAH M Male chelliahmukesh@yahoo.co.in LECTURER UG ELECTRONICS 01-Dec-10 Regular/Approved
35 Mr. DEVARAJ R Male rdevaraj@rediffmail.com LECTURER UG MECHANICAL 16-Dec-11 Regular
36 Mr. DEVASENATHI PATHI P Male devasenapathi.p@gmail.com HEAD OF DEPT UG MECHANICAL 02-Jun-10 Regular/Approved
37 Mr. DINESH N Male dinesh.tdm@gmail.com LECTURER UG MECHANICAL 18-Jul-12 Regular
38 Mr. GOBU V Male vgobu2010@yahoo.com LECTURER UG CAD/CAM 02-Jun-10 Regular/Approved
39 Mr. HARI KRISHNAN V Male hari.sweetz@gmail.com LECTURER UG MECHANICAL 08-Jun-12 Regular
40 Mr. JAI GANESH C Male ganesh_jaiganesh@yahoo.com LECTURER Diploma COMPUTER ENGINEERING 01-Jun-11 Regular/Approved
41 Mr. JAYA KUMARAN J Male jjayakumaran@gamil.com HEAD OF DEPT PG CAD/CAM 01-Dec-10 Regular/Approved
42 Mr. JAYACHANDRAN M Male m.chandran2012@gmail.com


 
​​​
Name of Member: ADINARAYANAN V
Designation: COMMISSIONER OF OATHS
Profession: ADVOCATE
Committee: OMBUDSMAN
Date of Appointment: 04-Jun-15
Department Associated: Law
Address: 46-A, HUZUR ROAD, Opp.POLICE COMMISSIONER OFFICE, COIMBATORE
 
Name of Member: KARUPPANAN
Designation: PROFESSOR
Profession: EDUCATIONLIST
Committee: Grievance Redressal
Date of Appointment: 01-Jun-12
Department Associated: Mechanical
Address: KUMARAN KOTTAM CAMPUS, KANNAMPALAYAM, SULUR
 
Name of Committee Member: K BALAJI
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Educationist
Associated With: Institution
Date of Appointment: 01-Jun-12
 
Name of Committee Member: CHITRA P
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Educationlist
Associated With: Institution
Date of Appointment: 03-Jun-13
 
Name of Committee Member: S S MURUGAN
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Educationlist
Associated With: Institution
Date of Appointment: 01-Jun-12
 
Name of Committee Member: SIVAKUMAR E
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Social Activity
Associated With: National Service Scheme
Date of Appointment: 01-Jun-12
 
Name of Committee Member: KARTHIKEYAN P
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Social Activity
Associated With: Red Ribbon Club
Date of Appointment: 03-Jun-13
 
 
Student Count
 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 52
2 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 23
3 ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 18
4 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 0
5 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 166
6 MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 31
7 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 23
8 MECHANICAL ENGINEERING (TOOL & DIE) ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 2nd Shift 31
 
ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್
R V S Polytechnic College ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸು
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾವಿರಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿ.
  Encourage employer
 • ಸಹಾಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
  Aid admission
ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ